Inicio Inventario Nuestros toques Nuestros campaneros Nuestros fundidores
Campá grande (2) - Igrexa do Santo Cristo da Misericordia - A POBRA DE TRIVES

Campá grande (2) - Igrexa do Santo Cristo da Misericordia A POBRA DE TRIVES (GALICIA)

Localización Sala de campás
Diámetro 111
Altura bronce 100
Borde 10
Peso aproximado 792
FundidorCABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)
Año fundición 1950ca
Descripción O campá, pouco documentada, só parece ter o sinete da fábrica no interior, así como un crucifixo no exterior.
No sinete pódese ler "GRAN FUNDICION DE CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / Metales Superiores / SALAMANCA". A data de fundición podería ser a década de 1950.
A campá ten as grilandas habituais do fundador: anxos e coroas no primeiro, calces e copóns no segundo.
No cepo figura "1990", data probable de repintado.

Asas Sete asas, tres en liña e dúas máis a cada lado
Inscripción tercio (3 cordóns)
(Grilanda de anxos e coroas)
(2 cordóns)
(Grilanda de cálices e copóns)
Inscripción medio (00) (Crucifixo con pedestal)
(06) (Sinete do fundidor) "GRAN FUNDICION DE CAMPANAS / JOSE CABRILLO MAYOR / Metales Superiores / SALAMANCA"
Inscripción medio pie (Grilanda)
(7 cordóns)
Inscripción pie (Cordón)
Toques tradicionales Repenique de festa, sinal de morte.
Toques actuales Tocase para todo tipo de sinal: misa ordinaria, festiva, funeral, cunha corda que chega ata a entrada interior do templo.
Yugo Cepo de madeira
Estado de conservación A campá ten un cepo xiratorio, que parece que nunca se utilizou, pero si por motivos estéticos.
O badalo, característico das campás fixas, pendura dun ollo aberto que pende dun gancho co que non só permanece un pouco baixo, senón que a campá soa cando se move.
No cepo figura a inscripción "1.990", probablemente a data de pintura do cepo.
Mecanismos para tocar Corda longa que chega á outro badalo e á o pede do templo
Protección Deberase iniciar expediente para incluír o conxunto da campá e o cepo de madeira no Inventario Xeral de Bens Mobles, polo seu interese.
Instalación A instalación é tradicional e debe ser preservada para protexer o son orixinal e outros valores culturais.
Autores
  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (11-11-2023)
  • Editor LLOP i BAYO, Francesc
    Fecha 14-11-2023
    18 Fotos
  • Volver a la página anterior
  • Copyright © 29-05-2024 Campaneros de Castilla La Mancha campanerosclm@gmail.com