Inicio Inventario Nuestros toques Nuestros campaneros Nuestros fundidores
San José, a Sardineira (7) - Catedral de Santa María - LUGO

San José, a Sardineira (7) - Catedral de Santa María LUGO (GALICIA)

Localización Sala de campás
Diámetro 64
Altura bronce 60
Borde 6,5
Peso aproximado 152
FundidorCABRILLO MAYOR, JOSÉ (SALAMANCA)
Año fundición 1920
Descripción A campá ten unha simple inscrición na parte superior "SAN JOSE ANO 1 9 2 0 JOSÉ CABRILLO SALAMANCA" e debaixo una cenefa de anxos.
Na parte exterior hai un crucifixo con pedestal.
Inscripción tercio (2 cordóns) /
"SAN JOSE ANO 1 9 2 0 JOSÉ CABRILLO SALAMANCA" /
(2 cordóns) /
(cenefa de anxos) /
(2 cordóns) /
(cenefa)
Inscripción medio (00) (crucifixo con pedestal)
Inscripción medio pie (4 cordóns)
Toques tradicionales Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Posible volteo.
Toques actuales Repiques circulares (virando o badalo dentro de todo o perímetro da campá).
Yugo Madeira
Estado de conservación Repique circular.
Gran greta vertical.
Bo estado de conservación.
Toque manual.
Cepo pintado de verde.
Mecanismos para tocar Corda ao badalo que chega ata a outra campá "Cimbalico"
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
Valoración Campá interesante. Pode refundir-se en caso de rotura tras a sua documentación.
Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.
Autores
  • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (06-09-2006)
  • FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao [Introdución ás firmas, marcas, selos e sinetes dos fundidores das campás de Lugo] (2013)
  • Editor LLOP i BAYO, Francesc
    Fecha 11-10-2018
    22 Fotos
  • Volver a la página anterior
  • Copyright © 29-05-2024 Campaneros de Castilla La Mancha campanerosclm@gmail.com