About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Audio 1141

Audio 1141

To download the record
Bell tower Parròquia de Sant Joan del Mercat
Town VALÈNCIA
Bell ringerCAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Ringings Ángelus
Audio CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Date 28-02-2024
Duration 00:47
Remarks L'Àngelus del mig dia, tradicionalment "les batallades" són, en la ciutat de València només tres batallades de la campana major, en aquest cas "el Borrego", separades d'uns 20 segons (el temps de resar l'Ave Maria). Es solia tocar amb una corda des del peu del campanar i en temps antics calia esperar que tocara abans el temple de major dignitat de la població, per tocar la resta.
Volem agrair l'extraordinària oportunitat de tocar eixes campanes, que tan bé sonen, per primera vegada després de la restauració.
Europe is ringing Saturday 13th of April 2024 - eliseo@eliseomr.com