About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Audio 438

Audio 438

To download the record
Bell tower Real Col·legi Seminari de Corpus Christi (Torre del Patriarca)
Town VALÈNCIA
Bell ringerCAMPANERS DEL PATRIARCA
Ringings Cor doble de primera classe
Audio Tomás ROMERO (RNE) - Fonoteca de Materials - Tallers de Música Popular vol. XX
Date 25-06-1987
Duration 17:08
Remarks El cor doble de primera classe, o toc de cor, anuncia el càntic de les vespres de la Huitava del Corpus, i es fa en dues parts: la primera d'un parell de minuts, mitja hora abans de l'inici de les vespres, i la segona part, que dura uns quinze minuts, un quart abans del començament.
Volteja la campana major, per tractar-se del toc de vespres més solemne. Originalment enregistrat en digital, una novetat en el seu moment, l'edició i la publicació posterior foren en analògic, en suport cassette i disc de vinil, acompanyat el segon amb un llibret que explicava els tocs i les activitats dels Campaners del Patriarca, durant molts anys l'únic toc manual de vespres de la Ciutat Vella. Hi ha una posterior edició en CD.
Campanes i campaners:
"la Despertadora" - Gabriel BAU i FENOLLOSA; Manuel LLOP i BAYO
"el Mauro" - Gabriel BAU i FENOLLOSA; Vicent Lluís ESPAÑA i LAVEDA
"encollat" - Francesc LLOP i BAYO
Europe is ringing Monday 22nd of April 2024 - eliseo@eliseomr.com