About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Audio 487

Audio 487

To download the record
Bell ringerMARTÍN DIEGO, ENRIQUE
Ringings Pregó del Corpus
Audio RIDAURA CUMPLIDO, Concha
Date 22-02-2013
Duration 25:01
Remarks Pregó del Corpus de la Ciutat de València, reflexionant sobre els tocs de campanes de la festa del Corpus Christi en la Catedral i la seua evolució al llarg del temps, així com la relació entre els actuals Campaners de la Catedral de València i els Campaners del Patriarca i la mateixa festivitat.
Europe is ringing Monday 11th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com