About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Audio 904

Audio 904

To download the record
Bell tower Catedral de Santa Maria
Town VALÈNCIA
Bell ringerCAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Ringings Tocar per alguna bona nova per a voler cantar Tedèum
Audio LLOP i BAYO, Francesc
Date 21-07-2018
Duration 13:53
Remarks Concert de campanes – Fira de Juliol 2018 – 21-07-2018 18:00
Tocs de la consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII – Estudi i edició de Joaquim MARTÍ MESTRE i Xavier SERRA ESTELLÉS
Los escolans del campanar, sense fer senyal ab la campaneta del sembori, se’n pugen al campanar, y lo campaner aventa la Morlana, y lo segon dobla ab l’altra; y axí paren-la, y repiquen totes les campanes solempnement com en los bisbals, fins qu·és acabat de cantar lo tedèum, com se fa en lo tornar de la professó.
Quant torna la professó. Essent les creus en vista de la Seu, lo campaner aventa la Morlana e lo segon dobla ab l’altra Morlana ab la una mà, e ab l’altra, quant la Morlana és quasi alta, toca tres batallades lo Manuel, espau, fent hun poc de spay de una batallada a l’altra. E parada la Morlana, després repica hun poc lo Manuel y deixa de doblar la Morlana; y lo campaner y ell comencen a tocar les altres campanes, que stan ja atesades ab temps per lo campaner. E lo escolà de les chiques comença a repicar les chiques, y tocant així totes les campanes, toquen hun toch fins que tota la professó és ja dins la Seu. E acaben de tocar aquedant primer les chiques, lo Arcís, lo Esquellot, lo Vicent, e lo Jaume e lo Manuel, y aprés dexen caure la Morlana que stava parada, doblant ab l’altra fins que acaba de tocar.

S’alça la Bàrbera (Morlana) repicant amb la Caterina (altra Morlana), i quan està alta es fan tres batallades del Manuel, lentes. Una volta parada la Bàrbera es dobla (repic de les dues campanes) de la Caterina i el Manuel. Acabat, es comencen a moure les campanes següents cadascuna quan la següent està alta, i es mantenen altes. Comencen a repicar Úrsula i Violant (chiques). Mou l’Arcís que es manté alt, l’Andreu, el Vicent, el Jaume, i quan està alta comença a repicar el Manuel. Una volta alt el Jaume es deixa parar l’Arcís i quan acabant paren primer les chiques, després l’Arcís, després l’Andreu, el Vicent i el Jaume. El Manuel continua repicant un moment a soles i para també. Llavors es deixa caure la Bàrbera, repicant en la Caterina fins que pare la primera.
Amb el patrocini de l'Ajuntament de València
Europe is ringing Monday 11th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com