About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers

CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Concert de campanes – Fira de Juliol 2018

Concert de campanes – Fira de Juliol 2018

21-07-2018 18:00

Tocs de la consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII – Estudi i edició de Joaquim MARTÍ MESTRE i Xavier SERRA ESTELLÉS

Tocar a l’arma


Tocar a l’arma

Toquen la Maria a batallades amb lo gancho prest, com qui dobla hun poch; e altre poch lo Jaume, aprés lo Manuel, aprés lo Esquellot, y així d corrent per tots los quatre senys.

Es posa l’encollat de les quatre grans, es repica com si es doblara, la Maria, el Jaume, el Manuel, l’Andreu (Esquellot), un bon rato, per aquest ordre. Després es solten el Jaume i l’Andreu per aventar-los després

Tocar a temporal


Tocar a temporal

Per algun temporal, o de trons, lamps, pedra o ayre terrible, lo guardià o lo de l’altar encén lo Ciri de la Fe davant lo altar major, e lo campaner aventa la Morlana a soles. E si lo temporal és gran, aventen lo Arcís, e la Despertada y la Chica. E si tan gran era y de tanta durada, aventen lo Vicent.

Es mou alta la Bàrbera (Morlana). Quan està alta es mou l’Arcís i es manté alt. Quan està alta es mou la Violant (Despertada) i l’Úrsula (Chica). Quan ja estan totes en moviment s’alça alt el Vicent, qui marca la duració del toc, parant totes al mateix temps quan pare ell.

Una volta acabat el toc es lliguen Úrsula i Violant per repicar després i es posa també el tirant per repicar el Manuel.

Tocar per alguna bona nova per a voler cantar Tedèum


Tocar per alguna bona nova per a voler cantar Tedèum

Los escolans del campanar, sense fer senyal ab la campaneta del sembori, se’n pugen al campanar, y lo campaner aventa la Morlana, y lo segon dobla ab l’altra; y axí paren-la, y repiquen totes les campanes solempnement com en los bisbals, fins qu·és acabat de cantar lo tedèum, com se fa en lo tornar de la professó.

Quant torna la professó. Essent les creus en vista de la Seu, lo campaner aventa la Morlana e lo segon dobla ab l’altra Morlana ab la una mà, e ab l’altra, quant la Morlana és quasi alta, toca tres batallades lo Manuel, espau, fent hun poc de spay de una batallada a l’altra. E parada la Morlana, després repica hun poc lo Manuel y deixa de doblar la Morlana; y lo campaner y ell comencen a tocar les altres campanes, que stan ja atesades ab temps per lo campaner. E lo escolà de les chiques comença a repicar les chiques, y tocant així totes les campanes, toquen hun toch fins que tota la professó és ja dins la Seu. E acaben de tocar aquedant primer les chiques, lo Arcís, lo Esquellot, lo Vicent, e lo Jaume e lo Manuel, y aprés dexen caure la Morlana que stava parada, doblant ab l’altra fins que acaba de tocar.

S’alça la Bàrbera (Morlana) repicant amb la Caterina (altra Morlana), i quan està alta es fan tres batallades del Manuel, lentes. Una volta parada la Bàrbera es dobla (repic de les dues campanes) de la Caterina i el Manuel. Acabat, es comencen a moure les campanes següents cadascuna quan la següent està alta, i es mantenen altes. Comencen a repicar Úrsula i Violant (chiques). Mou l’Arcís que es manté alt, l’Andreu, el Vicent, el Jaume, i quan està alta comença a repicar el Manuel. Una volta alt el Jaume es deixa parar l’Arcís i quan acabant paren primer les chiques, després l’Arcís, després l’Andreu, el Vicent i el Jaume. El Manuel continua repicant un moment a soles i para també. Llavors es deixa caure la Bàrbera, repicant en la Caterina fins que pare la primera.


Concert de campanes des de la Torre del Micalet

CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA

(21-07-2018)

Europe is ringing Wednesday 28th of September 2022 - eliseo@eliseomr.com