About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 2069
VídeoTo download the video
Bell tower Parròquia de Santa Maria
Person CAMPANERS DE CERVERA
Ringings Toc General de Festa
Video MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Date 05-02-2022
Duration 11:48
Remarks Durant la visita dels Campaners de la Catedral de València documentem el Toc General de Festa, realitzat pels Campaners de Cervera amb motiu de la festa del Santíssim Misteri.

El toc consta de tres parts principals: els Repicons, el toc del Bilandó i la part on les campanes majors es duen a seure.

Repicons

El toc de festa general comença amb aquest repic, de les campanes Carranca i Trinitat. L'estructura és senzilla: les campanes toquen alternades, començant per la Carranca el primer colp; en un moment el campaner o campanera atura, fa tres colps de la Carranca més un toc de la Trinitat, tres colps més de la Carranca, i un més de la Trinitat, per continuar repicant les dues de forma airosa. Per acabar, es fan tres colps més de la Carranca, més un de la Trinitat, repetint-ho una vegada més i tres colps de les dues campanes alhora. Aquest toc és el precedent sonor al toc pròpiament dit, ja que convida amb la veu de les dues campanes, als campaners, perquè pugen a la torre. Les dues campanes recorden la crida fent sonar un pu - geu; pu - geu (din - dan, din - dan).

Bilandó

Aquest toc és el més executat i popular, identificant a les campanes de Cervera i amb el que els cerverins i cerverines reconeixen la crida a la festa o funció religiosa. S'introdueix el toc, un campaner/a des de les cadenes, amb un inici de repicó, i es passa el torn al campaner/a segut a la gàbia dels pedals o pedaler, des del qual es fan sonar les campanes Trinitat, Carranca, Nova i Seny Major, alternant-les en una cadència repetida, però també alterada al mig, i al final, amb colps de les campanes més grans per concloure el toc.

A seure

A la tercera part del toc, les campanes majors toquen dutes a seure, la forma tradicional a Catalunya, quasi extingida. Les campanes, que estan boca baix, s'han de ficar boca dalt, tibant els campaners/es les cordes i ajudats per altre campaner/a al moment de fer-les seure als topalls. Sempre que una de les tres campanes grans es mou, les petites sonen ventades, sense arribar a seure. En aquest vídeo, el Seny Major es dut a seure en primer lloc, acompanyat com diguem de les petites: l'Onzena (un campaner/a), la Trinitat (un campaner/a) i la Carranca (dos campaners/es). Després es duen a seure la Nova i el Tibau. Es fan diversos tocs, amb les tres campanes grans alternades, sempre acompanyades per les petites, que comencen i acaben cada toc. Com a darrer toc, les campanes grans es fan tocar alternades, mentre es van deixant caure, recuperant la posició normal (boca baix). I així acaba el toc, amb els darrers colps de les menudes, després que les grans s'hagen aturat.
Video HD
Europe is ringing Friday 24th of May 2024 - eliseo@eliseomr.com