About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 1020
VídeoTo download the video
Bell tower Ermita dels Sants de la Pedra - Museu Municipal de l'Arròs
Person ELECTRO RECAMP S. L.
Ringings Els treballs de restauració de la campana de l’ermita dels Sants de la Pedra
Video RIBERA TV
Date 30-07-2016
Duration 05:59
Remarks Els treballs de restauració de la campana de l’ermita dels Sants de la Pedra recuperen el toc manual de la mateixa.

La campana ha estat restaurada entre els anys 2014 i 2016 i s’ha instal·lat el dia dels Sants de la Pedra.
Normal video
Europe is ringing Saturday 13th of April 2024 - eliseo@eliseomr.com