About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 1497
VídeoTo download the video
Bell tower Carilló del Palau de la Generalitat de Catalunya
Ringings World Carillon Congress 2017 - Barcelona - Video clip
Video CARILLON CONGRESS 2017 BARCELONA
Date 10-05-2018
Duration 01:26
Remarks Videoclip amb els aspectes més destacats del Congrés Mundial de Carilló 2017, BARCELONA
www.carilloncongress2017.com
www.carillo.cat
www.campanes.cat
www.carillon.org
presidencia.gencat.cat/carillo
Normal video
Europe is ringing Wednesday 29th of November 2023 - eliseo@eliseomr.com