About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 1596
VídeoTo download the video
Bell tower Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona
Person CAMPANERS DE BADALONA
Ringings Neix l'Associació de Campaners de Badalona
Video CONNECTICAT
Date 13-11-2018
Duration 04:51
Remarks L'Associació de Campaners de Badalona és una entitat que s'acaba de posar en marxa en aquest muncipi del barcelonès. El nostre company Carles Carvajal, de Televisió de Badalona, els ha anat a conèixer i evidentment a donar la campanada!
https://www.alacarta.cat
Normal video
Europe is ringing Monday 4th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com