About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 2096
VídeoTo download the video
Bell tower Parròquia de Sant Bertomeu
Person CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Ringings Mostra de tocs tradicionals valencians - Campanar de Sant Bertomeu de Xàbia
Video CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Date 18-02-2007
Duration 22:34
Remarks
Els tocs per a marcar la jornada
Toc d'oració: batallades de l'Àngelus
Els repics de festa menor
Repic de bendició: toc d’origen medieval per a les festes menors, acompanya algunes processons i altres actes.
Els tocs de mort
Toc de mort de parròquia de València: toc de mort d’home a l’estil tradicional de les parròquies de la ciutat. Les campanes toquen amb ritme lent i trist.
Clamoreig de la Catedral de València: és el toc solemne de mort de la Catedral, es toquen les campanes menors de manera molt ràpida, mentre que les majors marquen el ritme de dol.
Els repics de festa major
Cor de Primera Classe de la Catedral de València: toc documentat en el segle XVIII i que era el típic de les festes majors. A la primera part volteja la campana xicoteta i a la segona, la campana Grossa, sempre acompanyant amb el repic d’alguna campana menor.
Els tocs per a marcar la jornada
Tocs de tancar les muralles i d'ànimes: per a marcar l'inici de la nit.
Normal video
Europe is ringing Monday 4th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com