About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 334
VídeoTo download the video
Bell tower Castell
Person CAMPANERS DE BENAVARRI
Ringings Repic de les dotze
Video ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Date 14-08-1984
Duration 01:26
Remarks Poques setmanes després de la mort del campaner de Benavarri, els seus ajudants tractaren de reconstruir els seus tocs, la qual cosa va resultar molt difícil, ja que faltava el director, el coordinador. En aquests vídeos tracten de recuperar la memòria i els tocs Trinidad PELLICER, la vídua; Antonio SANZ, l'ajudant i el veí José LLENA.
En aquest vídeo es documenta el repic de les dotze, el toc del migdia.


Pocas semanas después de la muerte del campanero de Benabarre, sus ayudantes trataron de reconstruir sus toques, lo que resultó muy difícil, ya que faltaba el director, el coordinador. En estos vídeos tratan de recuperar la memoria y los toques Trinidad PELLICER, la viuda; Antonio SANZ, el ayudante y el vecino José LLENA.
En este vídeo se documenta
el repic de les dotze, el toque del mediodía.
Toque grabado con el patrocinio del Ministerio de Cultura (1983), Diputación General de Aragón (1984), UNESCO (1984)
Normal video
Europe is ringing Monday 11th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com