About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 337
VídeoTo download the video
Bell tower Castell
Person CAMPANERS DE BENAVARRI
Ringings Baldeà
Video ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Date 14-08-1984
Duration 06:28
Remarks Poques setmanes després de la mort del campaner de Benavarri, els seus ajudants tractaren de reconstruir els seus tocs, la qual cosa va resultar molt difícil, ja que faltava el director, el coordinador. En aquests vídeos tracten de recuperar la memòria i els tocs Trinidad PELLICER, la vídua; Antonio SANZ, l'ajudant i el veí José LLENA.
En aquest vídeo es documenta el toc de "baldeà", és a dir voltejar les campanes.


Pocas semanas después de la muerte del campanero de Benabarre, sus ayudantes trataron de reconstruir sus toques, lo que resultó muy difícil, ya que faltaba el director, el coordinador. En estos vídeos tratan de recuperar la memoria y los toques Trinidad PELLICER, la viuda; Antonio SANZ, el ayudante y el vecino José LLENA.
En este vídeo se documenta el toque de
baldeà, es decir el volteo de campanasas.
Toque grabado con el patrocinio del Ministerio de Cultura (1983), Diputación General de Aragón (1984), UNESCO (1984)
Normal video
Europe is ringing Monday 4th of December 2023 - eliseo@eliseomr.com