About us Bibliography Traditional bell ringing Bell ringers
Vídeo 869
VídeoTo download the video
Bell tower Santa Església Catedral Basílica Metropolitana i Primada de les Espanyes de Santa Tecla
Person GRUP DE CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE TARRAGONA
Ringings Toc de les campanes de la Catedral de Tarragona
Video PAUWELS, Thierry
Date 12-04-2014
Duration 19:25
Remarks Estàs preparat? De video duurt 20 minuten en moet in een ruk bekeken worden zonder onderbreking en zonder stukken over te slaan om de volledige magie van deze luiding te ondergaan. Er werd bewust geopteerd om niet te knippen in de opname. Voel mee hoe de klokkenluiders hard moeten trekken om de klok volledig om te draaien. Ervaar de spanning tijdens het luiden. En beleef de ontlading op het einde van het luiden.

Kathedraal van Tarragona, Catalunya. Luiding op zaterdag 12 april 2014 12 uur om het begin van de semana santa aan te kondigen. In de middeleeuwen hingen de klokken in Catalonië binnen in de torens. In de 18de eeuw werden de klokken naar de vensteropeningen overgebracht, zoals al veel langer gebruikelijk was in de rest van Spanje. In Tarragona was dit in 1778. Bij de restauratie in 2002 heeft men geopteerd om de middeleeuwse toestand te herstellen en de klokken in de toren terug te brengen.

De klokken zijn van verschillende klokkengieters en dateren van 1250 tot 1905. De grote klok op de voorgrond, Maria Assumpta, dateert van 1314, de kleinere op de achtergrond, Fructuosa, is van 1313.

Er zijn 11 klokken, verdeeld over 2 niveaus. De drie zware hangen op het onderste niveau, de overige op bovenste niveau. Helaas zijn slechts 2 of 3 klokken luidbaar opgesteld, de andere kunnen alleen maar gebeierd worden, zeer tegen de zin van de klokkenluiders. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Valencia worden de klokken in deze streek niet rondgedraaid, maar enkel maar omgedraaid.

Estàs preparat? The video lasts 20 minutes and should be watched in one go, without interruption and without any skipping, to experience the magic of this ringing. It was a deliberate choice not to cut in the recording. Feel with the ringers the force needed to put the bell upright. Feel the tension during the ringing. And feel the relief when the ringing has been brought to a successful end.

Tarragona cathedral, Catalunya. Ringing on Saturday April 12, 2014 at 12 noon to announce the start of the semana santa. In the middle ages the bells in Catalonia were installed inside the towers. In the 18th century they were moved to the windows, as was already the case long before in the rest of Spain. In Tarragona this was done in 1778. On the occasion of the restoration in 2002 they chose to restore the mediaeval situation en to move the bells back to inside the tower.

There are 11 bells, on two levels. The 3 major bells are on the lower level, the other ones on the upper level. Unfortunately, only 2 or 3 bells can be rung, the other ones can only be chimed. Contrarily to e.g. Valencia, the bells are not continuously rotated but only turned 180 degrees, where they stop.

The bells were cast between 1250 and 1905 and are from various bellfounders. The major bell at the front, Maria Assumpta, dates from 1314, the second bell at the back, Fructuosa, dates from 1313.

Met dank aan de excursiecommissie van het Utrechts Klokkenluiders Gilde voor de organisatie van de reis en het bezoek. Dank aan onze gids die op het laatste nippertje nog een misverstand heeft kunnen oplossen en de toegang tot de toren voor ons "geopend" heeft.

Many thanks to the ringers of Tarragona to allow us to visit the tower during the ringing. https://www.youtube.com/channel/UCybDqsyudD9tOyRZlxUFn0g
Normal video
Europe is ringing Monday 22nd of April 2024 - eliseo@eliseomr.com