Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Sant Blai (1) - Parròquia de la Mare de Déu del Consol - ALTEA (COMUNITAT VALENCIANA)

Diàmetre 72
Pes aproximat 216
Fonedor ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) (1943)

La campana compta amb la típica epigrafia de postguerra, indicant el nom, església i població. Al mig, orientada cap a la cara exterior es localitza la inscripció: "Dcion. Gral. REGIONES DEVASTADAS", pintada de blanc i que correctament escrita seria: "DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS". La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones va ser un organisme creat en 1938 amb la finalitat de reconstruir els danys ocasionats per la destrucció de la Guerra Civil i que va ser dissolta en 1957. Junt aquesta en un lateral es situa la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA"

També al mig, però a la cara interior trobem l'epigrafia: "SAN BLAS / ALTEA 1947 / SIENDO CURA PCO D. ILDEFONSO ROSELL". Tota ella és incisa, per tant va ser gravada amb cisell després de fosa la campana. Finalment al mig peu hi ha una epigrafia esborrada, que segurament indique el nom del poble a que en un primer moment anava a anar la campana i que per motius desconeguts es va cancelar. Amb més facilitat es llig el any que acompanya al nom del poble: "1943", per tant aquest es més segur el any de la seua fosa.

Campaners de la Catedral de València - 20-05-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com