Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Maria Immaculada i Bàrbera (4) - Parròquia de la Puríssima Concepció - OTOS (COMUNITAT VALENCIANA)

Diàmetre 106
Pes aproximat 690
Fonedor BARBERÍ (OLOT) (1992)

La campana té una inscripció al terç amb les advocacions a les quals està dedicada: "MARIA INMACULATA ET BARBARA". Aquesta es tradueix com: "MARIA IMMACULADA I BÀRBERA". Al mig té una creu i a següent inscripció amb una senzilla oració: "MATER OTENSIS / ORA PRO NOBIS". Aquesta es pot traduir com: "MARE D'OTOS PREGA PER NOSALTRES". També al mig té una imatge de la Immaculada i la següent inscripció, també en llatí: "MARIA INMACULATA ET BARBARA VOCOR / NOMINI TUO, INMACULATA VIRGO, / ECCLESIAM HANC / ANTE DUCENTOS QUINCUAGINTA ANNOS / AEDIFICATAM MEA LINGUA PROCLAMO, / CUM FILII TUI IN PIGNUS AMORIS / ME TIBI DONANT / HAC DIE 8 DECEMBRIS ANNO 1.992 / AUGUSTINO GARCIA - GASCO ET VICENTE / ARCHIEPISCOPO VALENTINO / IESU CORBI VIGADANY / PAROCHO. / ORA PRO POPULO NOSTRO OTOS". Aquesta es pot interpretar així: "EM DIC MARIA IMMACULADA I BÀRBERA, AL TEU NOM MARIA IMMACULADA ES VA CONSTRUIR AQUESTA ESGLÉSIA ARA FA DOS-CENTS CINQUANTA ANYS, LA MEUA LLENGUA PROCLAMA AMB FILIAL AMOR QUE EM VAN OFERIR A VÓS EN AQUEST DIA 8 DE DESEMBRE DE L'ANY 1992, AGUSTÍ GARCÍA-GASCO I VICENTE ARQUEBISBE DE VALÈNCIA JESÚS CORBÍ VIGADANY RECTOR, PREGA PEL NOSTRE POBLE D'OTOS".

Repic i volteig automàtic. Toca les hores amb repetició.

Campaners de la Catedral de València - 26-10-2021 - campanerscatedralvalencia@gmail.com