Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

El Salvador i Maria del Carme (4) - Parròquia de Sant Antoni Abat i Sant Nicolau - SUMACÀRCER (COMUNITAT VALENCIANA)

Diàmetre 98
Pes aproximat 545
Fonedor BORRÁS, ANDRÉS (1750)

La campana compta amb la següent inscripció al terç, que indica els dos noms de la campana: "SALVADOR # I # MARIA # DEL # CARMEN & # # #". Baix continua amb aquesta inscripció: "# SEICO ACOSTAS DELA ADMINISTRA CION YBARONIA DESUMACARCER# / CIENDO CURA EL Dr. JOSEPH MARTINE". Correctament escrita seria: "# SE HIZO A COSTAS DE LA ADMINISTRACION Y BARONIA DE SUMACARCER # / SIENDO CURA EL DOCTOR JOSEP MARTINEZ. En ella indica que la campana va ser sufragada pels Barons de Sumacàrcers, Comtes d'Orgaz, a més del nom del rector que estava al front de la parròquia en el moment. Al mig trobem la data de fosa, situada franquejant la creu: "AÑO / 1750". Finalment al peu indica el nom del fonedor: "# ANDRES BORRAS MEFECIT #". Correctament escrita, les paraules "me" i "fecit" van separades i formen la expressió més habitual que els fonedors empraven per marcar que eren els autors de la campana. La seua traducció al valencià seria: "EM VA FER".

Repica i volteja automàticament.

Campaners de la Catedral de València - 20-05-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com