Campaners de la Catedral de València

Rexistro de campás

Prima, Jacoba María Concepción (6) - Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción - MONDOÑEDO (GALICIA)

Diámetro 111
Peso aproximado 792
Fundidor BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) (1851)

A campá presenta numerosos defectos de fundizón no terzo que impiden ler apenas tres palabras de difícil interpretación: " ... MADA ... RIMA ✱ ... DE ... ". A iso únese a mala documentación fotográfica, que dificulta aínda máis a comprensión, transcrición e interpretación dos textos.
No medio exterior hai unha gran cruz con pedestal, a cuxo pé figura a marca de fábrica: "FRAИCO BLCO / PALACIO / ME IZO" que debeu de escribir FRANCISCO BLANCO PALACIO ME HIZO.
No outro lado hai unha imaxe da Purísima Concepción debaixo dunha decoración circular que se parece a unha custodia.
No medio pé figura unha longa inscripción en latín, moi habitual, que comeza coa Sagrada Familia, invocación usual nas campás galegas, segue coas seis virtudes da campá e termina cos dous santos que lle dan nome: "IHS MARIA ET JOSEPH LAVDO DEVM VERUM PLEBEM VOCO COИGREGO CLERVM DEFVИCTOS PLORO PESTEM FVGO FESTA DE CORO HABEO ИOMIИA SS JACOBI ✱ " / " ✱ ET RUDESIИDI ✱ " que se pode interpretar como JESÚS, MARÍA E JOSÉ. ENCOMIO AO DEUS VERDADEIRO, CHAMO AO POBO, CONGREGO AO CLERO, CHORO OS DEFUNTOS, AHUYENTO A PESTE, ADORNO AS FESTAS. TEÑO OS NOMES DOS SANTOS SANTIAGO E ROSENDO.
Estes versos son bastante comúns nos bronces, e dise que proceden dunhas Glosas do Corpus Juris Civilis. Usualmente non se transcriben as primeiras palabras "SEX IN CAMPANA DICUNTUR COMMODA SANCTA" que se poden interpretar como SE DIN SEIS (EXPRESIÓNS) SANTAS E ADECUADAS NAS CAMPÁS.
Os dous nomes da campá son evidentes: Santiago, o apóstolo patrón de Galicia, e Rudesindo, ou Rosendo foi bispo de Mondoñedo, e ata de Santiago, ata que puido retirarse ao Monasterio de Celanova. Probablemente o nome tradicional da campá sexa o deste santo bispo.
Segundo Pascual CALVETE HERNÁNDEZ Catedral de Mondoñedo (Lugo) (1991) esta campá se refundió en 1851.

Campaners de la Catedral de València - 25-06-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com