Campaners de la Catedral de València

Rexistro de campás

Das Horas (B) - Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción - MONDOÑEDO (GALICIA)

Diámetro 117
Peso aproximado 607
Fundidor ALONSO DE VIADERO, DIONISIO (1720)

A campá presenta un texto complexo, difícil de documentar tanto pola intensa suciedad que a cobre como pola mala calidade das fotografías. Na parte superior di: "IHS ✱ MARIA ✱ ESTA ✱ CAMPAИA ✱ SE FABRICO ✱ EИ ✱ HOИRA Y GLORIA ✱ DE ✱ DIOS Y DE SV MADRE ✱ Y ✱ DE ✱ LOS ✱ GLORIOSOS ✱ SAИTOS ✱ SAИ ✱ YEROИIMO ✱ YSAИ ROSEИDO ✱ " / "PATRONOS ✱ DESTA ✱ SAИTA ✱ YGLESIA ✱ "
No medio hai dúas grandes cruces con pedestal, probablemente porque a campá sitúase no centro da torre, para estender a súa protección cara a todos os lados. A cruz principal ten tamén tres clavos, posiblemente para distinguila. Á dereita hai unha imaxe dun bispo, seguramente San Rosendo, e á esquerda outra imaxe moi difícil de documentar, seguramente San Jerónimo.
No medio pé figura a dedicación da campá, o bispo que lle deu nome e o autor da mesma: "SIEИDO ✱ OBISPO ✱ DE ✱ ELLA ✱ ... ✱ DOИ ✱ FRAI ✱ AИTOИIO ✱ MVИOZ ✱ Y SALCEDO ✱ QVIEИ LA PVSO ✱ ИOMBRE ✱ DE YEROИIMA ✱ AИO ✱ DE ✱ I720 ✱ POR EL MRO ✱ DIOИISIO ✱ ALOИSO ✱ DE VIADERO ✱ "
Juan Antonio MUÑOZ SALCEDO da Orde de San Jerónimo (OSH) foi bispo de Mondoñedo desde 1705 a 1728.

Horas do reloxo

Campaners de la Catedral de València - 25-06-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com