Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu - LA LLOSA DE RANES (COMUNITAT VALENCIANA)

El campanar es troba ubicat als peus del temple parroquial. És de planta rectangular i disposa de tres cossos. El primer compta amb tres trams de similar factura amb motllures per separar-los. Al central trobem l'esfera del rellotge. El segon cos disposa de quatre finestres per a les campanes, emmarcades per pilastres toscanes (dos per costat). Aquest cos presenta la peculiaritat de tindre els cantons còncaus. Aquest cos està separat del tercer per mitjà d'un entaulament i cornisa. El tercer cos el delimita una balustrada amb pinacles i al centre trobem una torreta decreixent. El primer cos té arcs en diagonal amb una cornisa i pinacles. El tercer cos disposa, al igual que l'anterior, de quatre finestres. Una cornisa serveix de base per al teulat, a quatre aigües i amb teules de color blau i blanc. Al centre trobem un pinacle que serveix de base per a la Creu. Aquesta disposa de veleta amb la fletxa per indicar la direcció del vent i una representació de la Mare de Déu del Naixement, semblant a la venerada a l'altar major de l'església.

La torre disposa d'una escala interior, que recorre el perímetre de la torre fins arribar a la Sala de les Campanes.

Les tres campanes voltegen i repiquen de forma automàtica.

Campanes

 • Mare de Déu del Carme i Rosari (1) (2021)
 • Mare de Déu del Naixement (2) (1956)
 • Santíssim Crist del Miracle (3) (1910)
  Articles de premsa i textos científics
  LA LLOSA DE RANES: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 23-01-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com