Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Parròquia dels Sants Reis - ALBALAT DELS SORELLS (COMUNITAT VALENCIANA)

Situat junt a la façana principal del temple, el campanar crida l'atenció per la seua posició respecte al temple parroquial, ja que en lloc de situar-se de forma paral·lela el trobem en diagonal, segurament per adaptar-se al espai disponible.

És una torre de tres cossos, el primer dels quals està adossat al temple, separat del segon per mitjà de una cornisa. El segon compta amb quatre finestres per les campanes, decorat al exterior amb pilastres toscanes i una cornisa. Finalment el tercer cos és el típic remat inspirat en època barroca, amb dos nivells, en el primer dels quals trobem arcs en diagonal. Remata el campanar una coberta a quatre aigües. Al interior una escala "a la castellana", es a dir que recorre el perímetre de la torre permet accedir. Baix de la Sala de les Campanes trobem un replanell on estava ubicat el rellotge i sobre aquest la sala. Per accedir al terrat cal pujar per una escala de mà.

Per construir la torre van utilitzar el sistema constructiu de la verdugada, consistent en alçar murs de maçoneria que cada certa altura s'alternen amb unes files de rajola per donar solidesa als murs, emprant rajola per als angles.

Els tocs actuals són exclusivament automàtics.

Campanes

 • Sant Eduard Rei, el Simbolet (1) (1942)
 • Sants de la Pedra (2) (1942)
 • Sants Reis (3) (1955ca)
 • Santíssim Crist de les Ànimes (4) (1971)
 • Maria (5) (1942ca)
  Articles de premsa i textos científics
  ALBALAT DELS SORELLS: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 21-01-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com