Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Ermita de Sant Cristòfol - Llar del Jubilat - TRAIGUERA (COMUNITAT VALENCIANA)

Espadanya de taulell, coronant la façana. Temple sense culte, dedicat actualment a la Llar del Jubilat.

Campanes

  • Tiplet
    TRAIGUERA: Campanes, campaners i tocs
    COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

    Versió completa

  • Campaners de la Catedral de València - 28-06-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com