Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Real Col·legi Seminari de Corpus Christi (Torre del Patriarca) - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA)

Un element de gran transcendència inadvertida anteriorment, en l´arquitectura valenciana del XVII, és sens dubte el campanar. Aquest de rajoles, presenta un cos prismàtic de quatre costats que sobresurt del perfil de l´edifici, i el seu aspecte més destacable el constitueix el cos de campanes amb un sol arc de mig punt a cada costat, emmarcat per apilastrats dòrics rebuidats en el mur i un cornisament amb permòdols. El traçat se situa al cap d'una tipologia que, amb variants o afegits ediculars en els coronaments, es donarà en terres valencianes durant tot el segle. Segons pareix fou projectat primerament amb xapitell de teules vidriades, que el fundador mateix manà suprimir i canviar per un simple terrat amb un ampit coronat per boles.
A la Guia Urbana de Valencia (Tomo I) del Marqués de Cruïlles a la pàgina 191-192 diu:

"El campanario sobresale poco de la altura de la fachada de la iglesia, es todo de cantería y en algún tiempo tuvo por remate un chapitel sobre el cual se colocó en el año 1605 una cruz de bronce sostenida por un águila del mismo metal, de peso de 8 arrobas, construida por Vicente Martínez, pero aún en vida del Patriarca, no habiéndole parecido bien este remate, lo mandó deshacer. Las campanas son 8 fundidas por Cristobal Vives ¿?, y su peso es de 2013 Kg. ¿?"

Campanes

 • Avisadoret de la porta de darrere (1915ca)
 • Campaneta de senyals del claustre (1920ca)
 • Campana de senyals (0) (1920ca)
 • Senyalera (1450ca)
 • Campana de la mitja (A) (1605ca)
 • Campana de l'hora (B) (1599)
 • El Peret, El Cu-cú (1) (1678)
 • La Xerra, la Xerreta (2) (1603)
 • La Morlaneta (3) (1678)
 • La Despertadora, la Bàrbera (4) (1603)
 • El Vicent (5) (1603)
 • L'Andreu (6) (1889)
 • El Beato (7) (1914)
 • El Mauro (8) (1606)

  Rellotges

 • Rellotge mecànic (1) (1600ca)

  Ordinadors

 • Ordinador (1) (2011)
  Articles de premsa i textos científics
  VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 29-05-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com