Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Parròquia de Santa Anna de Vallverda - ELX (COMUNITAT VALENCIANA)

La parròquia compta amb una espadanya damunt de la façana principal i d'una sola finestra. Té un parell d'aletons a cada costat de la finestra i un frontó partit. Finalment està rematada per una moldura curvilínia.

La campana es volteja automàticament.

Campanes

  • Santa Anna (1) (2000)
    ELX: Campanes, campaners i tocs
    COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

    Versió completa

  • Campaners de la Catedral de València - 25-01-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com