Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Parròquia de Sant Joan Baptista - ATZENETA D'ALBAIDA (COMUNITAT VALENCIANA)

Junt a la façana principal es localitza el campanar, de planta quadrada i amb dos cossos, alçat sobre un basament. La tipologia dels murs és similar, emprant els sillars per als angles, arcs de les campanes, moldures i cornises; mentre que la resta del mur s'alça amb paredat. El primer cos presenta tres trams de igual factura, separats per moldures, mentre que el segon compta amb quatre finestres per les campanes i una cornisa. Remata la torre una balustrada.

1.-MORT D’ALBAT.
2.-MORT DE DONA.
3.-MORT D’HOME.
4.-MORT DE ALCALDE.
5.-MORT DE RECTOR DEL POBLE.
6.-MORT DE RECTOR FILL DEL POBLE.
7.-MORT D’ARQUEBISBE.
8.-MORT DE CARDENAL.
9.-MORT DE REI.
10.- MORT DE PAPA.
11.- DESPEDIDA DE DOL.
12.- TOC DEL DIA D’ÀNIMES – MIG VOL, TOC A DIFUNT SOLEMNE I GENERAL.
13.-TOC DE L'ALBA ORDINARIO.
14.-TOC DE L'ANGELUS ORDINARI.
15.-TOC DEL CAPVESPRE ORDINARI.
16.-TOC DE L'ALBA FESTIU.
17.-TOC DE L'ANGELUS FESTIU.
18.-TOC DEL CAPVESPRE FESTIU.
19.-1r TOC DE MISSA ORDINÀRIA.
20.-2n TOC DE MISSA ORDINÀRIA.
21.-3r TOC DE MISSA ORDINÀRIA.
22.-1r TOC DE MISSA DOMINICAL.
23.-2n TOC DE MISSA DOMINICAL.
24.-3r TOC DE MISSA DOMINICAL.
25.- TOC DEL RETIR.
26.- TOC A CONFESSAR.
27.- VOL GENERAL DE VESPRES I FESTA MENOR.
28.- VOL DEL CRIST.
29.- VOL GENERAL SOLEMNE.
30.- VOL A GLÒRIA.
31.- VOL DE MARIA.
32.- TOC DEL SERMÓ.
33.- TOC D’ELEVACIÓ.
34.- TOC D’ELEVACIÓ DE MARIA.
35.- VOL DEL TRANSLLAT.
36.- REPIC DEL CRIST.
37.- ENTRADA D’UN NOU RECTOR.
38.- NOMENAMENT DE NOU PAPA O D’ARQUEBISBE.
39.- TOCS DE FINAL DE SEGLE.
40.- TOC DE RAUXA.
41.- TOC DE TREBANELLES.

Campanes

 • José Maria Segura Penades (0) (1972)
 • Tiple (1) (1966)
 • Sant Josep, Josep (2) (1991)
 • Maria dels Desamparats, Maria (3) (1969)
 • Sant Joan Baptista, Joan (4) (1963)

  Rellotges

 • Rellotge mecànic (1) (1950CA)

  Ordinadors

 • Ordinador (1) (1970)
 • Ordinador (2) (2002)
  Articles de premsa i textos científics
  ATZENETA D'ALBAIDA: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 07-07-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com