Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Basílica de Sant Pasqual - VILA-REAL (COMUNITAT VALENCIANA)

La Basílica consta de tres campanars: dos nous,de vàrios cossos, que tenen campanes disposades en les dos plantes superiors: el la planta baixa les majors i en la planta alta les menors. Són dos campanars de nom i ús diferent: el Campanar de les Campanes (Est), que té quatre campanes de voltejar per planta, més quatre fixes en la planta superior. El Campanar del Carilló (Oest) conté seixanta-quatre campanes fixes, connectades a un teclat manual, ubicat en una planta intermitja. Hi ha també un tercer campanar, una espadanya amb una campana amb truja de ferro i motor continu.

Campanes

 • Sanctus Josephus (1) (PACCARD 12) (1998)
 • Sancta Anna (2) (PACCARD 11) (1998)
 • Nativitate Domini (3) (PACCARD 10) (1998)
 • Spiritus Sanctus (4) (PACCARD 9) (1998)
 • Santa Clara (5) (PACCARD 8) (1998)
 • Sanctus Petrus de Alcantara (6) (PACCARD 7) (1997)
 • Sanctus Franciscus Assisi (7) (PACCARD 6) (1998)
 • Regina Sacratissimi Rosari (8) (PACCARD 5) (1998)
 • Mater Purissima (9) (PACCARD 4) (1998)
 • Mater Divinae Gratiae (10) (PACCARD 3) (1998)
 • Sanctus Paschalis (11) (PACCARD 2) (1998)
 • Sanctissimus Sacramentum (12) (PACCARD 1) (1998)
 • Carilló (8) Fa6 (EIJSBOUTS 65) (1997)
 • Carilló (3) La#6 (EIJSBOUTS 70) (1997)
 • Carilló (6) Sol6 (EIJSBOUTS 67) (1997)
 • Carilló (1) Do7 (EIJSBOUTS 72) (1997)
 • Carilló (4) La6 (EIJSBOUTS 69) (1997)
 • Carilló (7) Fa#6 (EIJSBOUTS 66) (1997)
 • Carilló (5) Sol#6 (EIJSBOUTS 68) (1997)
 • Carilló (9) Mi6 (EIJSBOUTS 64) (1997)
 • Carilló (2) Si6 (EIJSBOUTS 71) (1997)
 • Carilló (17) Sol#5 (EIJSBOUTS 56) (1997)
 • Carilló (15) La#5 (EIJSBOUTS 58) (1997)
 • Carilló (18) Sol5 (EIJSBOUTS 55) (1997)
 • Carilló (16) La5 (EIJSBOUTS 57) (1997)
 • Carilló (11) Re6 (EIJSBOUTS 62) (1997)
 • Carilló (14) Si5 (EIJSBOUTS 59) (1997)
 • Carilló (12) Do#6 (EIJSBOUTS 61) (1997)
 • Carilló (10) Re#6 (EIJSBOUTS 63) (1997)
 • Carilló (13) Do6 (EIJSBOUTS 60) (1997)
 • Carilló (22) Re#5 (EIJSBOUTS 51) (1997)
 • Carilló (21) Mi5 (EIJSBOUTS 52) (1997)
 • Carilló (20) Fa5 (EIJSBOUTS 53) (1997)
 • Carilló (19) Fa#5 (EIJSBOUTS 54) (1997)
 • Carilló (23) Re5 (EIJSBOUTS 50) (1997)
 • Carilló (26) Si4 (EIJSBOUTS 47) (1997)
 • Carilló (25) Do5 (EIJSBOUTS 48) (1997)
 • Carilló (24) Do#5 (EIJSBOUTS 49) (1997)
 • Carilló (29) Sol#4 (EIJSBOUTS 44) (1997)
 • Carilló (28) La4 (EIJSBOUTS 45) (1997)
 • Carilló (27) La#4 (EIJSBOUTS 46) (1997)
 • Carilló (31) Fa#4 (EIJSBOUTS 42) (1997)
 • Carilló (30) Sol4 (EIJSBOUTS 43) (1997)
 • Carilló (33) Mi4 (EIJSBOUTS 40) (1997)
 • Carilló (32) Fa4 (EIJSBOUTS 41) (1997)
 • Carilló (34) Re#4 (EIJSBOUTS 39) (1997)
 • Carilló (36) Do#4 (EIJSBOUTS 37) (1997)
 • Carilló (35) Re4 (EIJSBOUTS 38) (1997)
 • Carilló (37) Do4 (EIJSBOUTS 36) (1997)
 • Carilló (38) Si3 (EIJSBOUTS 35) (1997)
 • Carilló (39) La#3 (EIJSBOUTS 34) (1997)
 • Carilló (40) La3 (EIJSBOUTS 33) (1997)
 • Carilló (41) Sol#3 (EIJSBOUTS 32) (1997)
 • Carilló (42) Sol3 (EIJSBOUTS 31) (1997)
 • Carilló (43) Fa#3 (EIJSBOUTS 30) (1997)
 • Carilló (44) Fa3 (EIJSBOUTS 29) (1997)
 • Carilló (45) Mi3 (EIJSBOUTS 28) (1997)
 • Carilló (46) Re#3 (EIJSBOUTS 27) (1997)
 • Carilló (47) Re3 (EIJSBOUTS 26) (1997)
 • Carilló (48) Do#3 (EIJSBOUTS 25) (1997)
 • Carilló (49) Do3 (EIJSBOUTS 24) (1997)
 • Carilló (50) Si2 (EIJSBOUTS 23) (1997)
 • Carilló (51) La#2 (EIJSBOUTS 22) (1997)
 • Carilló (52) La2 (EIJSBOUTS 21) (1997)
 • Carilló (53) Sol#2 (EIJSBOUTS 20) (1997)
 • Carilló (54) Sol2 (EIJSBOUTS 19) (1997)
 • Carilló (55) Fa#2 (EIJSBOUTS 18) (1997)
 • Carilló (56) Fa2 (EIJSBOUTS 17) (1997)
 • Carilló (57) Mi2 (EIJSBOUTS 16) (1997)
 • Carilló (58) Re#2 (EIJSBOUTS 15) (1997)
 • Carilló (59) Re2 (EIJSBOUTS 14) (1997)
 • Carilló (60) Do#2 (EIJSBOUTS 13) (1997)
 • Carilló (61) Do2 (EIJSBOUTS 12) (1997)
 • Carilló (62) Si1 (EIJSBOUTS 11) (1997)
 • Carilló (63) La#1 (EIJSBOUTS 10) (1997)
 • Carilló (64) La1 (EIJSBOUTS 9) (1997)
 • Carilló (65) Sol#1 (EIJSBOUTS 8) (1997)
 • Carilló (66) Sol1 (EIJSBOUTS 7) (1997)
 • Carilló (67) Fa#1 (EIJSBOUTS 6) (1997)
 • Carilló (68) Fa1 (EIJSBOUTS 5) (1997)
 • Carilló (69) Mi1 (EIJSBOUTS 4) (1997)
 • Carilló (70) Re#1 (EIJSBOUTS 3) (1997)
 • Carilló (71) Re1 (EIJSBOUTS 2) (1997)
 • Carilló (72) Do1 (EIJSBOUTS 1) (1997)
 • Campaneta d'eixida de missa (1880ca)
 • Campana del monestir (1) (1980ca)
  Articles de premsa i textos científics
  VILA-REAL: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 20-05-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com