Campaners de la Catedral de València

Parròquia de Sant Josep - ELX (COMUNITAT VALENCIANA)

Articles de premsa i textos científics

  • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTIncoació expedient bé moble d'interès cultural a favor de 70 campanes gòtiques (2018)
  • GENERALITAT VALENCIANA Les campanes de l'Expo: la normalització d'un fet musical tradicional (1992)
  • GENERALITAT VALENCIANACampanes Gòtiques Valencianes a l'Expo 92 (1992)
  • RADIO ELCHE CADENA SERConselleria de Educación declara bien de interés cultural 70 campanas góticas de la Comunidad Valenciana (2018)
  • Parròquia de Sant Josep - ELX (COMUNITAT VALENCIANA)
    Campaners de la Catedral de València - 25-05-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com