Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

SEEST, PIETER (AMSTERDAM) -

Fundidor Desaparecido

Hi ha dos fonedors d'aquest nom: Pieter SEEST senior (1716-1780) del qual es coneixen algunes campanes de baixa qualitat, i un dels seus fills, Pieter SEEST junior del qual sols es coneixen dues campanes, de 1782 i 1790. Dr. André LEHR Gieters.
En la col·lecció Vissel hi havia un canó de bronze amb l'anagrama AVOC (Amsterdam) i signat PIETER SEEST ANNO 1756. BOLK ANTIQUES

Hay dos fundidores de este nombre: Pieter SEEST senior (1716-1780) del que se conocen algunas campanas de baja calidad, y uno de sus hijos, Pieter SEEST junior del que solamente se conocen dos campanas, de 1782 i 1790. Dr. André LEHR Gieters.
En la colección Vissel había un cañón de bronce con el anagrama AVOC (Amsterdam) y firmado PIETER SEEST ANNO 1756. BOLK ANTIQUES

Fabricació de campanes

  • [1] Campana (1770ca) SANT JOSEP DE SA TALAIA - Parròquia de Sant Francesc de Paula de Ses Estany (existent)