Campaners de la Catedral de València

DELEU, FRANK - BRUGGE (VLAAMS GEWEST)

Campaner Existent

Personal Website
PUBLICATIES1975
Een bijdrage tot de studie van de Requiemmis in de Franse Barokmuziek, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U. Gent, 1975

1979
Reconstructie, publicatie (Editions Costallat, Paris, 1979) en plaatopnamen (RCA, Erato) van een aantal handschriften van M. A. Charpentier; bekroond, als eerste Belgische productie, met de "Prix Mondial du Disque" en de "Prix de L'Académie Lyrique de Paris": o.a. “Messe des Morts à 4 voix” en “Messe des Morts à 4 voix et instruments”

1980
Beiaarden te Menen, 't Wingheroen, Heemkundige Kring Menen jrg. 4, 1980 nr. 3, pag. 17-19

1982
Provinciaal Muziekbeleid, in Vlaanderen, nr. 189, jrg. 31, 1982

1984
Norbert Rosseau: biografie, opuslijst, herinneringen en documenten, Uitg. Sanderus Oudenaarde, 1984, 328 pag.

Aspecten uit de geschiedenis van klokken en beiaarden, in “Brugge, belfort en beiaard”, Van de Wiele, Brugge, 1984, pag. 29-39

Beiaardmuziek, in Brugge, belfort en beiaard, Van de Wiele, Brugge, 1984, pag. 109-119

1985
Jazz en Beiaard, in Jazztrologie, Geert Verbeke, Uitg. Jempie Herrebout, Brugge, 1985

Een historisch overzicht van klokken en beiaarden in de Franse Nederlanden, De Franse Nederlanden, 10de jaarboek Stichting Ons Erfdeel, 1985, pag. 163-189

Over het belang van de stadsklokken en de liefde voor klokken van de bezetter, 't Wingheroen, Heemkundige Kring Menen, jrg. 9, 1985 nr. 1, pag. 7-9

Beiaardboek van André J.B. Dupont, 1785, reconstructie en publicatie van een beiaardboek uit St.-Omer, 1785, 3 delen, uitg. vzw "Gulden Sporen", Kortrijk, 1985 e.v.

1986
De inventaris van het klokkenbezit van Menen na het beleg van 1744 of hoe deze inventaris verband kan houden met een merkwaardige dodendans, 't Wingheroen, Heemkundige Kring Menen jrg. 9, 1985 nr. 2-3, pag. 21-24; jrg. 10, 1986 nr. 1-2, pag. 16-18

1987
Beiaardmuziek, Adem, Lemmensinstituut, 1987 nr. 1, pag. 10-16

1988
De stadsbeiaard van Kortrijk, De Leiegouw, XXX, 1988, pag. 159-177

1989
Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, het verhaal van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, Uitg. Hadewijch, 1989, 155 pag

1990
De beiaard van Gent, in “Mozart in België”, Mercatorfonds, Antwerpen, 1990, pag. 172-181

1992
Het beiaardpatrimonium in West-Vlaanderen, Biekorf, 1992 nr. 2, pag. 135-142

1993
artikels in “Klokkenspellen en Beiaarden in West-Vlaanderen”, Westvlaamse Gidsenkring, 1993

1994
artikels in “Beiaarden en Torens in België”, Musea Nostra, Gemeentekrediet, 1994

De nieuwe beiaard van de Kortrijkse Halletoren, De Leiegouw, XXXVI, 1994, pag. 335-346

Het Kortrijks Beiaardboek, gelegenheidsuitgave met beiaardmuziek, De Kortrijkse Verzekering, 1994, 35 pag.

1996
Norbert Rosseau en zijn koormuziek, in Tijdschrift ANZ, 1996

1997
artikels in “Art Campanaire en Nord - Pas de Calais”, Patrimoine, Domaine Musiques, 1997

1999
Kortrijkse beiaardgeschiedenis, De Leiegouw, XXXXI, 1999, pag. 319-322

2000
Kaderartikels en lemma’s in Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, Brugge, dln. 1 - 7, (2000 – 2007)

Belfort en Beiaard, In de Steigers, Monumentennieuws in West-Vlaanderen, 2000, nr. 3, pag. 66-67

Norbert Rosseau: het circus, Italië, de “lekkies” en de consonante dodecafonie, in Muziek en Woord, 2000

2004
GCNA-congres te Culver, Indiana, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 10, nr. 3, sept. 2004, pag. 16

Het 43ste Internationaal Beiaardfestival Springfield, Illinois, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 10, nr. 4, dec. 2004, pag. 18

2005
Karel Van de Woestijne, 1911: Recensies van een beiaardwedstrijd in Brugge" (1), VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 11, nr. 4, dec. 2005, pag. 10-13; (2) jrg. 12, nr. 1, juni 2006, pag. 12-14

Le carillonneur de Bruges, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 18, okt. 2005, pag. 10-15

2006
Beiaarden in Vlaanderen, Kortrijk, Halletoren, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 12, nr. 4, dec. 2006, pag. 2-6

Johann Ephraim Eggert, Choral Lieder zu dem Glocken-Spiel, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 12, nr. 4, dec. 2006, pag. 8-10

Johann Ephraim Eggert, Choral Lieder for the St.-Catherina carillon in Gdansk, XV World Carillon Congress, Gdansk, Congress Book, 2006

Norbert Rosseau (1907-1975), in Muziek en Woord, 2006

”Halleluja! Eindelijk is de Achtste Symfonie klaar… Moge het werk genade vinden!” (Anton Bruckner), in Muziek en Woord, 2006

2007
Redactionele ondersteuning, bij Lexicon van Vlaamse Componisten, geboren na 1800, F. Roquet, Roularta Books, 2007, 956 pag.

Beiaarden in Vlaanderen, Kortrijk, St.-Maartenstoren, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 13, nr. 1, jan. 2007, pag. 2-9

2008
Het muziekschrift van Hendrick Claes; een nieuwe (oudste) bron met muziek voor het automatisch spel, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 14, nr. 1, jan. 2008, pag. 16-32

Het beiaardboek van A. Dupont, jrg. 14, nr. 2, mei. 2008, pag. 22-29

Een interessante vondst in het Stadsarchief van Brugge, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 21, juli 2008, pag. 5-13

2009
In Memoriam Aimé Lombaert, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 15, nr. 1, jan. 2009, pag. 4-5

De Beiaard van het belfort van Menen, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 15, nr. 3, juli 2009, pag. 2-7

La chambre du carillonneur, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 22, juli 2009, pag. 17-21

Een interessante vondst in het Stadsarchief van Brugge, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 15, nr. 3, juli 2009, pag. 26-29

Herstellingswerken aan de beiaard, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 22, okt. 2009, pag. 7-14

Melchior de Haze, Brugge, Salzburg en ... Mozart, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 15, nr. 4, okt. 2009, pag. 16-20

Herstellingswerken aan de beiaard, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 22, dec. 2009, pag. 5-11

2010
A Soundscape from Brussels during the Lifetime of Pieter Breughel the Younger, Musica Baltica, The Music Culture of Baltic Cities in Modern Times", pag. 89-94, Akademia Muzyczna, Gdansk, 2010

Eenentwintig nieuwe klokken voor de Brugse beiaard, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 23, april 2010, pag. 7-11

De restauratie van de Brugse beiaard, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 23, april 2010, pag. 22-26

De restauratiewerken aan de beiaard, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 23, oct., 2010, pag. 7-9

De klankentoren, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 23, oct., 2010, pag. 13-17

2011
Onze beiaard doet het ook goed op het web, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 24, jan., 2011, pag. 5-9

De versteek verstoken, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 24, jan., 2011, pag. 17-18

Eugene Goossens; From The Belfry of Bruges, uit 'Three Pictures' voor piano en fluit, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 24, apr., 2011, pag. 19-23

De beiaard van Brugge in de 19de eeuw: icoon van Romantische beeldvorming, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 24, juli., 2011, pag. 9-11 en 19-21

2012
De Deleu-methode (sic), VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 18, nr. 2, april 2012, pag. 31

Brugge, een schatkamer aan beiaarderfgoed en… een goede beiaard voor de Abdij Ten Duinen na 370 jaar? VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 19, nr. 4, oktober 2012, pag. 38-47

2013
Interreg IV, Europese territoriale samenwerking France-Wallonie-Vlaanderen, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 19, nr. 1, maart 2013, pag. 30

De historische Dumery beiaard van Tielt, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 19, nr. 3, juli 2013, pag. 4-9

Een schatkamer aan beiaarderfgoed en… een goede beiaard voor de abdij Ten Duinen: eindelijk na 370 jaar (deel 1), De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 25, juli, 2013, pag. 19-27

De Klavierkamer, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 26, juli, 2013, pag. 17-20

Een schatkamer aan beiaarderfgoed en… een goede beiaard voor de abdij Ten Duinen: eindelijk na 370 jaar (deel 2), De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 26, oktober, 2013, pag. 14- 21

2014
Nieuwe muziek voor de beiaard-automaat vanaf Pasen 2014 tot de week voor Pasen 2016, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 27, nr. 1, april 2014, pag. 14-15

De scheve toren van Brugge, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 27, 2014/3, pag. 15-17

Mechelen wordt wijzer? De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 27, 2014/3, pag. 18-19

2015
Een uitgebreide toelichting (Erkenning van de Belgische beiaardcultuur door Unesco, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/1, pag. 7-15

De Torenbrand van 30 april 1741, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/3, pag. 12-15

Een belangrijke klok in … Lapscheure, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/3, pag. 5-9

Een nieuwe klepel voor de Triomfklok, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/4, pag. 5-9

4 Augustus 1914: Duitsland valt ons land binnen, maar de Brugse beiaard speelde door. De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/4, pag. 11-13

Klokkengieter Melchior de Haze, De Triomfclocke, Brugse Klokkenspel Vereniging, jrg. 28, 2015/4, pag. 15-16
2016
De beiaard van Wingene, VBV-Magazine (Vlaamse Beiaardvereniging), jrg. 29, 2016/1 , pag. 2-11artikels in diverse tijdschriften en voor verschillende opdrachtgevers : Muziek en Woord, Knack-Magazine, Berichtenblad Federatie voor Jonge Koren, Privilège, Muziekmozaïek, De Leiegouw, ‘t Wingheroen.
artikels voor de programmabrochures van het Festival van Vlaanderen Gent, Brugge, Kortrijk

  • BRUGGE (VLAAMS GEWEST): Campanes, campaners i tocs
  • Investigadors, escriptors, compositors
  • Campaners
  • Fonedors de campanes
  • Empreses de restauració de campanes
  • Rellotgers

    Versió completa

  • Campaners de la Catedral de València - 21-10-2021 - campanerscatedralvalencia@gmail.com