Campaners de la Catedral de València

GONZÁLEZ, DAVID - PONTEVEDRA (GALICIA)

Investigador, escritor, compositor Campaneiro Existente

Músico e profesor de percusión

  • PONTEVEDRA (GALICIA): Campás, campaneiros e toques
  • Investigadors, escritors, compositors
  • Campaneiros
  • Fundidores de campás
  • Empresas de restauración de campás
  • Reloxeiros

    Versión completa

  • Campaners de la Catedral de València - 02-12-2021 - campanerscatedralvalencia@gmail.com