Campaners de la Catedral de València

GONZÁLEZ, RUBÉN (ARMESES) - MASIDE (GALICIA)

Campaneiro Existente
  • MASIDE (GALICIA): Campás, campaneiros e toques
  • Investigadors, escritors, compositors
  • Campaneiros
  • Fundidores de campás
  • Empresas de restauración de campás
  • Reloxeiros

    Versión completa

  • Campaners de la Catedral de València - 04-12-2021 - campanerscatedralvalencia@gmail.com