Campaners de la Catedral de València

PAZOS GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL (PEPE O QUE TOCA A CAMPANA) - MARÍN (GALICIA)

Campaneiro Desaparecido
  • MARÍN (GALICIA): Campás, campaneiros e toques
  • Investigadors, escritors, compositors
  • Campaneiros
  • Fundidores de campás
  • Empresas de restauración de campás
  • Reloxeiros

    Versión completa

  • Campaners de la Catedral de València - 21-10-2021 - campanerscatedralvalencia@gmail.com