Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

MANZANA, VENTURA (MENOR) - TOLVA / TOLBA (ARAGÓN)

Fundidor Desaparecido

Possiblement fill de Ventura Manzana, fonedor actiu en la segona meitat del segle XVIII. Treballa durant la primera meitat del segle XIX.

Posiblemente hijo de Ventura Manzana, fundidor activo en la segunda mitad del siglo XIX. Trabaja durante la primera mitad del siglo XIX.

Fabricació de campanes

  • [1] Santa Bàrbera (2) (1818) BENABARRE / BENAVARRI - Església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Císcar / Síscar (existent)
  • [2] Santa Bàrbera (1) (1820) BENABARRE / BENAVARRI - Església parroquial de Sant Miquel de Pilzán / Pilsà (existent)
  • [3] Santa Bàrbera (1) (1825) BENABARRE / BENAVARRI - Església parroquial de Santa Maria de Caladrones (existent)