Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

ALONSO, COSME; RUIZ, RUDESINDO E HIJOS -

Fundidor Desaparecido

Segons el text publicat per BURGOSCITY.COM sense esmentar l'origen, les campanes de San Mamerto, Santa Tecla i La Asunción de la Catedral de Burgos foren foses per Cosme Alonso, Rudesindo Ruiz i els seus fills el 5 d'octubre de 1844. Sols roman la primera, "dedicado a San Mamerto", on hi ha la data exacta però no el nom dels autors. Les altres dues han sigut refoses en posteriorment.

Según el texto publicado por BURGOSCITY.COM, sin citar la fuente, las campanas de San Mamerto, Santa Tecla y la Asunción de la Catedral de Burgos fueron fundidas por Cosme Alonso y Rudesindo Ruiz con sus hijos el 5 de octubre de 1844. La única campana existente, "dedicado a San Mamerto", pone la fecha exacta pero no indica los autores. Las otras dos han sido refundidas posteriormente.

Fabricació de campanes

  • [1] San Mamerto (8) (1844) BURGOS - Catedral de Santa María (existente)