Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

PÉREZ, JOAQUÍN -

Fundidor Desaparecido

Ventura Manzana, Joaquín Pérez i Francisco Marco fonen la campana de Sant Just, Sant Marc i Santa Bàrbara, de La Seu d´Urgell, en 1754