Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

FERRAN, JOHAN -

Fundidor Desaparecido

Any 1473. El Consell de Museros contracta una campana amb el mestre Ferran.

Año 1473. El Consell de Museros contrata una campana con el maestro Ferran.