Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

LOGALES, JOAN -

Fundidor Desaparecido

Al 1417-1418 fon junt a Guillem Martí, son fill Nicolau i Joan de la Gala el primer Micalet a la plaça de l'Almoina, " pesant prop de 300 quintals, fon beneida el dia de Sant Miquel de 1418 pel bisbe auxiliar" ( llibre de Memories 1308-1644).

Al 1417-1418 fon junt a Guillem Martí, son fill Nicolau i Joan de la Gala el primer Micalet a la plaça de l'Almoina, " pesant prop de 300 quintals, fon beneida el dia de Sant Miquel de 1418 pel bisbe auxiliar" ( llibre de Memories 1308-1644).