Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

MAÑES, DOMINGO -

Fundidor Desaparecido

Fon una campana per a Sant Jordi amb LUIS MAÑES, sense que es conega cap altre treball seu. MAÑES, DOMINGO; MAÑES, LUIS

Fon una campana per a Sant Jordi amb LUIS MAÑES, sense que es conega cap altre treball seu. MAÑES, DOMINGO; MAÑES, LUIS