Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

CASTAÑER, LLUÍS -

Fundidor Desaparecido

En el protocol de la fosa de 5 campanes en 1680 per Silvestre LAFUENTE per a Sant Joan del Mercat de València, figura junt al campaner Ignacio GALÁN, per al reconeixement de les campanes acabades i per a donar el seu vist-i-plau de feina ben feta.

En el protocolo de la fundición de 5 campanas en 1680 por Silvestre LAFUENTE para los Santos Juanes de València, figura junto al campanero Ignacio GALÁN para el reconocimiento de las campanas acabadas y para dar su visto bueno de trabajo bien hecho.

Fabricació de campanes

  • [1] Maria (1) (1670) TORRENT - Convent de dominiques de Betlem (existent)
  • [2] Santa María (2) (1681) CHIVA - Santuario de la Virgen del Castillo (existente)
  • [3] Maria, la de l'Aigua (1) (1681) ALGÍMIA D'ALFARA - Parròquia de Sant Vicent Ferrer (existent)
  • [4] La Bàrbera (4) (1681) VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (existent)
  • [5] Maria (4) (1732) SUECA - Parròquia de Sant Pere Apòstol (existent)
  • [6] De quarts (A) (1736) VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (existent)