Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

BESOT, JOHAN -

Fundidor Desaparecido

Mestre de fer campanes, fon en 1493 una campana per al castell de Peñíscola. La referencia està al Arxiu del Regne de València (ARV. Mestre Racional, núm. 103, f. 297 r.)