Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

Toques de campanas - Iglesia de Santa María

CAMPANEROS DE SANTA MARÍA DE VILLENA

[pdf]

(2003)