Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

BORT, Susana

La mejor campana, la del Don

[bajar pdf]
Majors (1992)

Entrevista a Salvador Artemi MOLLÀ i ALCAÑIZ sobre las campanas de Alfafar