A Mariana maior (2) - Catedral de Santa María - LUGO - GALICIA

(Referencia 4938)
 • ARSC

 • Localización Sala de campás
  Diámetro 53
  Altura do bronce 50
  VORA 5
  Peso aproximado 86
  FundidorALONSO DE VIADERO, DIONISIO
  Ano de fundición 1719
  Descricion As dúas campás pequenas ou "Marianas" son practicamente iguais en todo, coa única diferenza da cruz, que no caso da campá maior ten tres cravos. O resto é similar.
  Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas "IHS # MARIA # # # IOSEPH # ". IHS é o anagrama de Jesús en grego.
  Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal.
  No medio pé pon en latín "LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " Usualmente escríbese xunto BENESONANTIBUS. A cita está tomada do salmo 150:5 "LAUDATE EUM IN CIMBALIS BENESONANTIBUS LAUDATE EUM IN CIMBALIS JUBILATIONIS OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINUM" (Ps 150:5) que significa ENCOMIÁDELLE (AO SEÑOR) CON CAMPÁS BEN AFINADAS (DE BO SON), ENCOMIÁDELLE CON CAMPÁS DE ALEGRÍA, TODO ESPÍRITO ENCOMIE AO SEÑOR.
  A continuación pon en latín o ano de fundición: ANO 1719.
  Debaixo, na parte exterior, está a marca de fábrica en monotipo, combinando o español e o latín: " # DIONISIO # ALONSO # MEFECIT # " é dicir DIONISIO ALONSO FÍXOME.
  Terzo (T) (2 cordóns) /
  "IHS # MARIA # # # IOSEPH # " /
  (2 cordóns)
  Medio (M) (00) (Cruz con pedestal e tres cravos) /
  (cordón)
  Medio pé (MP) (2 cordóns) /
  "LAVDATE # DOMIИVM # IИ # CIMBALIS # BEИE SOИAИTIBVS # AИИO # I7I9 # " /
  (2 cordóns) /
  (00) (marca de fábrica en monotipo) " # DIOИISIO # ALONSO # MEFECIT # "
  Prima Lab 5 -45
  Hum Fa 4 -38
  Terceira La 5 +35
  QUIN Mi 6 -07
  Oitava Fa# 6 +00
  Toques tradicionais de campás Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
  Toques actuais de campás Posiblemente repique nada máis, sen mover a campá.
  Cepo Madeira
  Estado actual A campá non ten badalo.
  Hai no seu interior uns arames grosos, que deixaron marcas.
  Debaixo da campá hai diversas plantas verdes.
  Mecanismos de toque Corda ao badalo que chega ata a outra campá pequena
  ACUR Non debe tocarse a campá sen badajo (aínda que xa se fixo, marcando o bronce cos arames).
  Debe colocarse un badajo da medida e tamaño adecuado a esta campá.
  Propostas A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
  O cepo de madeira debe ser restaurado.
  Debe utilizarse pintura adecuada para a protección da madeira e que ao mesmo tempo permita que respire.
  En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.
  Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para incluír a campá e a instalación orixinal no Inventario Xeral de Bens Mobles, debido ao interese do conxunto.
  Valoración En caso de rotura só pode ser soldada. Pode ser substituída por outra campá de distinta afinación.
  Instalación A instalación é orixinal e é preciso conservala para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

  Autores

  Editores ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualización 24-10-2016
  34 Fotos
 • Volver á páxina anterior
 • Menú inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campá, campanario, poboación, fundidor, ano fundición, epigrafia, autor, artigo
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 28-03-2020
  Convertir a PDF