Inventario de Campás

Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción - MONDOÑEDO (GALICIA)

(Referencia: 680)Descricion Segundo SARTHOU CARRERES ("Catedrales de España" - 1952)
Este monumento religioso es el más importante de la ciudad; pero a su severa arquitectura protoojival, del siglo XIII, se le adhirió una fachada barroca en el XVIII, bajo el rosetón gótico de los albores del XVI, de gran mérito artístico (como las pinturas murales, del XV, en el interior del templo)...
La fachada del tempo aparece muy variada, con reformas de 1546 y 1705. Su puerta es románica, con arcos abocinados de medio punto, sobre columnas laterales, y tímpano sobre dintel. Prescindiendo del rosetón, estatuas y añadidos, sólo diremos que flanquean esta fachada dos torres gemelas, con campanas y reloj.


Un panel de información turística na portada di:
A Catedral construída no século XIII recolle, cunha planta de cruz latina, diversos estilos arquitetónicos (románico, gótico e barroco) e conta cun claustro interior que dá acceso ao Palacio Episcopal. Desta construción é preciso salientar o Rosetón situado na fachada principal e as pinturas murais de época medieval da nave central.
A última gran reforma na mesma ten lugar na fachada no século XVIII. Esta consiste na construción de dúas novas torres cadradas en substitución das anteriores redondas e máis pequenas. No 17178 inagúrase a primeira (da esquerda) e no 1720 a segunda (da dereita).

As dúas torres corresponden á separación simbólica habitual de torre de campás e torre do reloxo, aínda que neste caso, pouco habitual, as campás atópanse na torre norte.
O elemento de maior interese non é o reloxo, do XIX, en pleno funcionameinto, ou as campás, cunha anepígrafa, probablemente do século XIV e o resto do XVIII e XIX. O maior valor deste conxunto é que non foi nunca mecanizado e que os seus toques son interpretados de xeito manual polo campanero Valentín INSUA e os seus axudantes. Esta actividade é tan importante que debería ser protexida como Ben de Interese Cultural de Carácter Inmaterial.
Protección Ben: Catedral da nosa Señora dos Remedios Igrexa Catedral
Comunidade Autónoma: C.A. Galicia
Provincia: Lugo
Municipio: Mondoñedo
Categoría: Monumento
Código: (R.I.) - 51 - 0000080 - 00000
Rexistro: (R.I.) REXISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
Data de Declaración: 23-05-1902
Data Boletín Declaración: 24-05-1902
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE (19-07-2015)


Nomeada basílica por Xoán XXIII cunha bula datada o 9 de marzo de 1959.
Graffitti Hai un cartel no muro que di: "Esta prohibido por la Au- / toridad bajo la multa de / ... orinar o ensuciarse en el / atrio y demas zonas".
Na escaleira de acceso e preto das fiestras hai diversos grafitos que poden ser antigos.
Pombas e outras pragas As pombas son escasos nas primeiras plantas das dúas torres da catedral, pero nas segundas plantas os seus excrementos superan os vinte centímetros de altura nalgúns lugares.
Debe atoparse unha solución para que non aniden na bóveda da segunda planta.
Campás Pascual CALVETE HERNÁNDEZ Catedral de Mondoñedo (Lugo) (1991) transcribe unhas actas capitulares que se refiren á fundición da campá "das medias" en 1728 así como a baixada da grande do reloxo, Jerónima "... de xeito que se poida tañer a voo".
En 1851 fúndense a Paula e Ronda polo veciño de Mondoñedo Francisco BLANCO PALACIOS (sic) aínda que Manuel Díez fundidor de Astorga pretendeu a rescisión do contrato para facelas el máis baratas.
En 1868 vólvese a romper a Paula, que é refundida por Nicolás María DÍEZ de León. Ese mesmo ano bendinse e dan novo nome ás campás (segundo veremos máis adiante).
Finalmente en 1884 a Paula se rajó nuevamente e foi refundida por Esteban ECHEBASTER de Vitoria, que é a actual campá.
Propoñemos a seguinte táboa comparativa:
Número (1)Nome tradicional (2)Nota (3)Nome campá (4)Nome bendición (5)Orde (6)
1Agonía menorLab 5 24Santa BárbaraFructuosa Bárbara das Dores5
2Agonía maiorLab 5 46JuanGonzala Juana da Expectación6
3Esquilón novoMib 5 33Sen nomeMartina de Jesús, María j José4
4Esquilón velloSol 4 -44AnepígrafaFeliciana, Aldeodata do Patrocinio7
5PrimaReb 4 -35Santiago e RosendoJacoba María Concepción2
6RondaMib 4 - 11María RosendaRona Rosenda María Natividad3
7PaulaSol 3 04Santa PaulaPaula da Asunción1

Notas

 1. Numeramos as campás por diámetro, de menor a maior. Non só é unha numeración habitual de campás, senón que é obxectiva: o diámetro dá unha referencia exacta en centímetros.
 2. Utilizamos o nome tradicional, como referencia do nome da campá. A fonte foi o campanero Valentín INSUA, e ese nome ten sentido tanto para el como para os habitantes de Mondoñedo.
 3. A nota está medida a partir da análise sonora da grabación digital das campás. Analizada por Francesc LLOP i ÁLVARO, e utilizando a ferramenta Wavanal.
 4. Nome que figura na campá. En seis das sete campás vai precedido da Sagrada Familia, completa (os tres membros Jesús, María e José) ou simple (Jesús María). Esta utilización da Sagrada Familia é habitual desde polo menos o século XVIII ata os nosos días nas campás galegas, aínda que é pouco habitual ou inexistente fose de Galicia. Precisamente nin a campá máis antiga, anepígrafa, nin a máis moderna, a Paula, lévano. No último caso explícase, por ser fabricada por un fundidor vasco.
 5. Numeración de CALVETE na obra citada. Supoñemos que as numera de menor a maior, aínda que os nomes non coinciden nin cos tradicionais nin cos inscritos. Ata, a campá conventual está cambiada de orde.
 6. Nome outorgado polo bispo de Mondoñedo en 1868 ao volver bendicir as campás. Non corresponde nin co nome inscrito nin co tradicional.No museo hai unha colección de tres campás de man, parecidas ás producidas en Flandes no século XVI, con moita pátina e suciedad que impide estudalas. En calquera caso trátase de campás dignas de protección e do maior interese.
Toques tradicionais de campás Antiguamente tocábase a parto coa Agonía menor, segundo di ÁLVARO CUNQUEIRO que tocaron para o seu nacemento, aínda que el chama Petra á campá.
Toques actuais de campás As campás tócanse exclusivamente de forma manual. Na torre alta das campás, dúas tócanse a abalo e outras dúas co badajo, mediante as correspondentes cordas que chegan ata media torre. Alí chegan tamén as tres cordas correspondentes ás campás maiores, situadas na parte baixa da torre.
 • Esquilón o sábado ás 18:30
 • Ángelus - Xoves e Domingo, 33 golpes
 • a Alzar - Dúas veces tres golpes
 • repenique (antes do volteo) coas dúas Agonías
 • volteo de tres campás (as tres maiores) para o patrón San Lucas, a Ascensión, San Roque, Xoves e Sábado Santo, Corpus e Nochebuena.
 • a Incendios
 • a Mortos, pola parroquia de Santiago, coas campás da Agonía tócanse 2 veces (muller) ou 3 (home)
Propostas A instalación é tradicional e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.
Debe resolverse o acceso ás aves á planta alta, pechando polo menos a cúpula cunha rede metálica, para impedir a súa anidamiento.
As campás deben ser limpadas, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal.
Os cepos de madeira deben ser restaurados, conservando na medida do posible todas as partes orixinais incluídos os herrajes, substituíndo os cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aqueles elementos que esixa a seguridade. Non obstante as partes substituídas serán iguais ás orixinais.
Os badalos serán das mesmas características que os actuais, incluído tamaño da bóla e peso.
As campás deben balancear, voltear e repicar. Deben ser dotadas igualmente dunha palanca de volteo no lado dereito, para permitir o toque mediante soga.
Sería recomendable unha mínima mecanización para permitir o toque de certos sinais diarios como o Ave María ou as Ánimas, con mecanismos que tiren no seu caso das cordo dos badalos directamente, e evitando a motorización das tres campás de volteo.
A Ronda, que agora oscila soamente, debe recuperar a posibilidade de voltear, mantendo, como as outras campás, o cepo en todo aquilo que sexa posible.
Aínda que a Catedral está protexida co maior nivel existente para un inmueble, sería conveniente declarar Ben Moble de Interese Cultural a campá gótica anepígrafa, así como incluír no Inventario de Bens Mobles ao reloxo e as demais campás.
Sobre todo debería protexerse como Ben Cultural de Carácter Inmaterial tanto o funcionamento manual do reloxo como os toques exclusivamente manuais desta Catedral.
Autor
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (20-07-2006)
 • INSUA, Valentín (20-07-2016)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (20-07-2016)
 • Cuadrante solar
  Hai un cuadrante solar no claustro.

   

  Carraca
  Hai escasos restos da carraca na sala de campás que se utilizan para inmobilizar as dúas campás de volteo.
  A carraca orixinal atópase no museo e debería ser restaurada ou substituída por unha copia, para o seu uso en Semana Santa.
  Hai unha carraca de man colgada nun dos muros do citado museo.

   

  Roda de campás
  Hai unha roda de campanillas no museo, de moi recente fabricación (roda de bicicleta, varillas metálicas industriais) coas campás soltas e de escaso interese.

   

  Bibliografía (Pódese ordenar por calquera dos campos)

  AutorTítuloData
  ARIÑO, José RamónLa campana de ánimas1987
  CAL PARDO, EnriqueAlgunos datos sobre las campanas de la Catedral de Mondoñedo1990
  CALVETE HERNÁNDEZ, PascualCatedral de Mondoñedo1991
  PERNAS, RamónCampanas2004
  LOUREIRO, RamónRouco Varela reivindica el papel de Galicia en la evangelización de Europa2006
  LOMBARDERO, XavierEl Ministerio de Cultura cataloga las campanas catedralicias gallegas2007
  ARNÁIZ, A.Campanas, caballos y perros para un singular concierto en Mondoñedo2009
  LOMBARDERO, XabierMondoñedo se convierte en un torrente de sonidos2009
  L. MONTES, SusanaLa mano que mece las campanas2010
  LA VOZMondoñedo, de nuevo escenario único2010
  MONDOÑEDO ES MÁSGuardiana de las zapatillas del obispo2010
  ÁLVEZ, Jose MªPreservan el patrimonio sonoro con el tañido de las campanas mindonienses2016
  ÍNSUA PALACIOS, ValentínToques da Catedral de Mondoñedo2016
  OS CHICHISOSCampás e Campaneiros - Catedral Basílica da Asunción Mondoñedo2016
  AVANLos campaneros de Valencia y de Mondoñedo tocarán al mismo tiempo los toques de difunto por monseñor José Gea Escolano2017
  LA VOZConcerto das sete campás na catedral de Mondoñedo2017
  LLOP i BAYO, FrancescUnidos por las campanas - In memoriam monseñor José Gea Escolano2017
  MURADO, Miguel-AnxoAs campás roubadas2017
  ZAFRA, IgnacioProhibido tocar las campanas, vecinos durmiendo2017
  ABC VALENCIA¿Por qué sonarán a la vez mil campanarios a mano este sábado en toda Europa?2018
  ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPANEIROS DE GALICIAAs campás ó son do Camiño2022
  ÍNSUA PALACIOS, ValentínCampaneros de la Catedral de Mondoñedo2022

  Gravacións sonoras (Pódese ordenar por calquera dos campos)

  PersoaAudioDataDuración
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNDivinos oficios en días solemnes pola maña 17-09-201602:20
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNDivinos oficios en días normais pola maña 17-09-201602:45
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNDivinos oficios en días solemnes pola tarde 17-09-201601:41
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNDivinos oficios en días normais pola tarde 17-09-201601:37
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a coro 17-09-201601:56
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a parto 17-09-201600:41
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNA Ave María, o amencer, as doce e o anoitecer 17-09-201600:59
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a ánimas 17-09-201603:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque o alzar 17-09-201603:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a incendio o calquer outra calamidade 17-09-201603:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a anxel 17-09-201601:21
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a agonía (canónigo) 17-09-201601:21
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque a morto 17-09-201609:00
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNRepenique 17-09-201601:04
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNVolteo de campás 17-09-201602:11
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNFalta campaneiro 17-09-201602:11
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNSemana Santa 17-09-201601:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNVolteo da Ronda 17-09-201601:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNRoda de campás 17-09-201601:08

  Vídeo (Pódese ordenar por calquera dos campos)

  PersoaVídeoDataDuración
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNCampanario de la Catedral de Mondoñedo 26-09-201004:14
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNAs campás 19-04-201634:37
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNA catedral de Mondoñedo é das poucas que contan cun campaneiro que as toca de xeito manual 17-09-201601:56
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNVolteo de la campana "A Paula", catedral de Mondoñedo 15-11-201700:42
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNConcierto de campanas en Mondoñedo 16-11-201701:08
  ÍNSUA PALACIOS, VALENTÍNToque por el Año Europeo del Patrimonio Cultural 21-04-201819:44
  ASOCIACIÓN CULTURAL CAMPANEIROS DE GALICIAConcerto de campás 06-11-202209:00
  137 Fotos

  Fichas das campás

  Editor da ficha LLOP i BAYO, Francesc
  Actualización 22-04-2018

  Campás desaparecidas

  LocalizaciónCampáFundidorAno de fundiciónDiámetro (en cm)Peso
  Paula (refundida)BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878)18511571382
  Paula (refundida)DÍEZ, NICOLÁS MARÍA (LEÓN)18681571382

  Campás actuais

  LocalizaciónCampáFundidorAno de fundiciónDiámetro (en cm)Peso
  EspadanaCampá da Traizón (0)1800ca5072
  Museo da CatedralDos cuartos (a)205
  Museo da CatedralDas horas (b)1850ca3016
  Torre alta das campásAgonía menor, Feliciana Aldeodata de Patrocinio (1)1350ca55.297
  Torre alta das campásAgonía maior, Fructuosa Bárbara de los Dolores (2)BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO)185157107
  Torre alta das campásEsquilón novo, Gonzala Juana de la Expectación (3)HAZA Y PALACIO, FRANCISCO179269190
  Torre alta das campásEsquilón vello, Martina de Jesús Maria y José (4)BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO)181682319
  Torre baixa das campásRonda, Rosenda María Natividad (5)HAZA Y PALACIO, FRANCISCO1813110771
  Torre baixa das campásPrima, Jacoba María Concepción (6)BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878)1851111792
  Torre baixa das campásPaula de la Asunción (7)ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA)18851571382
  Torre do reloxoDos Cuartos (A)17284760
  Torre do reloxoDas Horas (B)ALONSO DE VIADERO, DIONISIO1720117572

  Reloxos

  Reloxo mecánico (1)


  Desaparecido Parado

  AutorFERNÁNDEZ LOMBARDERO, JUAN ANTONIO (SANTA EULALIA DE OSCOS)
  Empresa de mantementoFERNÁNDEZ LOMBARDERO, JUAN ANTONIO (SANTA EULALIA DE OSCOS)
  Data de construción 1773
  Editor da ficha LLOP i BAYO, Francesc
  Actualización 24-07-2015
  3 Fotos
  Reloxo mecánico (2)


  Existente En funcionamento

  AutorISASMENDI, CÁNDIDO (BILBAO)
  Empresa de mantementoISASMENDI, CÁNDIDO (BILBAO)
  Data de construción 1863
  Descricion Remóntase o reloxo, é dicir dáse cordo ás pesas cada semana, manualmente.
  O reloxo, situado na torre sur, ten dúas campás na mesma torre para os cuartos e as horas.
  Hai igualmente dúas campás pequenas, situadas no museo, para eses toques, coa trasmisión por cable de aceiro desconectada ou rota.
  Tanto a campá dos cuartos da torre do reloxo como as dúas campás do museo teñen os mazos por gravidade mal regulados e quedan pegados cando tocan. Aparentemente a campá das horas da torre está ben regulada.

  Autors da documentación

  • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (20-07-2006)
  • INSUA, Valentín (20-07-2016)
  Editor da ficha LLOP i BAYO, Francesc
  Actualización 21-09-2016
  16 Fotos
  Inventario xeral de reloxos
 • Ficha reducida (PDF)
 • MONDOÑEDO: Campás, campaneiros e toques
 • Francesc LLOP i BAYO; Francesc Xavier MARTÍN NOGUERA Metodologia dels inventaris de campanes (1998)
 • Volver á páxina anterior
 • Menú inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualización: 13-07-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 25 Visitants: 25 Usuaris: 0