Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu - XÀTIVA (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes desaparegudes

La Maria (refosa)

(Referència 1178)

Diàmetre 152
Altura del bronze 125
Vora 15
Pes aproximat 2033
FonedorROSES SANTOS, MANUEL (ALBAIDA)
Any fosa 1923
Terç (T) (garlanda)
Mig (M) (00) (creu)
(06) (Mare de Déu) "NUESTRA SEÑORA / DELA SEO PATRO / NA DE JATIVA 1923"
Estat actual La campana estava badada des de temps immemorial. Tenia nombrosos defectes de fosa i una pobre decoració i acabat.
Intervencions Refosa i substituïda per la Maria nova

Autors de la documentació

 • ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; LLOP i BAYO, Francesc (24-00-1990)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 18-04-2015
3 Fotos

Campanes actuals

Campana de les hores (A)

(Referència 3154)

Localització Cupulí
Diàmetre 145
Altura del bronze 118
Vora 14
Pes aproximat 1765
Any fosa 1665
Descripció La campana no ha pogut ser totalment documentada degut a la dificultat del seu accés (pròxima a l'escala, per una cara, però penjada en l'aire per l'altra). No obstant ha pogut ser documentat en gran part l'epigrafia, amb nombrosos errors ortogràfics. El text documentat és " # PLENA # DOMINVS # TECVMBENEDICTATVINMVLIERIBVS SNA T M A ORAPROBIS # SEPTEM # BRIS # I # 6 # 6 # 5 # " que segurament comença amb "AVE MARIA GRATIA" i que haurien d'haver escrit, separant les parauels i escrivint-les correctament PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TU IN MULIERIBUS # SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS # SEPTEMBRIS # I665. El text és una variant de la salutació angèlica a Maria en Lc 1:28, on està escrit AVE GRATIA PLENA DOMINUS TECUM i que pot traduir-se com US SALUDE PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB VOS, BENEÏDA SOU ENTRE LES DONES. Continua amb la resposta, que est pot traduir com SANTA MARIA PREGUEU PER NOSALTRES.
No és gens habitual la inclusió del mes en la data de fosa de la campana, degut a la complexitat del procés, que sovint té retardaments imprevistos. No obstant, com fabricaven les campanes tradicionalment en els mesos d'estiu, no seria difícil de preveure l'acabament per al mes de setembre.
S'han pogut documentar tres elements simbòlics dels quatre probables: una creu amb pedestal a la part exterior, una Mare de Déu, amb un orant, que no es pot identificar plenament com la Mare de Déu del Pilar, així com un anagrama de Jesús, escrit "IHS".
Anses Anses decorades
Espatlla (H) (2 cordons junts)
Terç (T) (2 cordons junts) /
(2 cordons junts) /
" # PLENA # DOMINVS # TECVMBENEDICTATVINMVLIERIBVS SNA T M A ORAPROBIS # SEPTEM # BRIS # I # 6 # 6 # 5 # " /
(2 cordons junts)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (Mare de Déu del Pilar)
(09) (Anagrama de Jesús "IHS") /
(3 cordons, el central més gruixut)
Tocs tradicionals de campanes Hores del rellotge
Tocs actuals de campanes Hores del rellotge
Truja Biga de ferro
Estat actual Sense batall . Tensió lateral de la biga quan toquen les hores - cops massa forts.
Penja d'una biga de ferro.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria convenient la declaració específica com a Bé Moble d'Interès Cultural de la campana.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [(06) "SEPTEMBRIS 1665 AVEMARIA GRACIA PLENA DOMINVS / TECVMBENEDICTATVINMVLIERIBVS SNATMA ORA PRO NOBIS" ] (03-04-2000)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 22-09-2008
22 Fotos

Campaneta de senyals (0)

(Referència 9885)

Localització museu parroquial
Diàmetre 10
Pes aproximat 1
FonedorTRILLES, LLUÍS
Any fosa 1530ca
Terç (T) (incissions envoltant la campana)
Mig peu (MP) (3 cordons) /
“+ IN + NOMINE + IHS + LOIS + TRILLES ME FACIEBAT”
Truja sense truja
Estat actual bona
Mecanismes de toc manual
Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d'Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes Sembla una campaneta de mà, probablement antigament perteneixia a un rotgle

Autors de la documentació

 • SANCHIS TÁRREGA, Felipe (15-05-2008)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 19-01-2009
4 Fotos

Sant Miquel i Sant Felip (1)

(Referència 3152)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 86
Altura del bronze 72
Vora 8
Pes aproximat 368
Any fosa 1791
Descripció La campana té al terç aquesta inscripció en llatí i espanyol: "Sti. ✱ MICHAELI ✱ ET FELIPE ✱ ✱ ET ORATE PRONO BIS ✱ AÑO DE I✱7✱9✱I". Aquesta correctament seria: "SANCTI MICHAELIS ET PHILIPPI ORATE PRO NOBIS AÑO DE 1791". La traducció al valencià de la part llatina és la següent: "SANTS MIQUEL I FELIP PREGUEU PER NOSALTRES". Aquest text és una senzilla oració als dos sants als que es dedica la campana, derivada de les Lletanies dels Sants, una súplica habitual a les celebracions de l'Església Católica (especialment per a rogatives i perills). A més indica la data de fosa.
Terç (T) (cordó)
(2 cordons)
(sanefa vegetal) "Sti. ✱ MICHAELI ✱ ET FELIPE ✱ ✱ ET ORATE PRONO BIS ✱ AÑO DE I✱7✱9✱I"
(cordó)
(garlanda amb triangles decorats)
Mig (M) (00) (Creu amb motius vegetals i pedestal)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (cordó gruix)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Metàl.lica, Lepatronic?
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes. Està dotada amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Mecanitzada amb vol de motor continu (03) i electromall (09)
Propostes L'estat actual no reprodueix la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià. La mecanització igualmement es deu canviar amb la instal·lació d'un motor d'impuls i un electromall monofásic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (31-07-1999)
 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo (03-04-2000)
 • LLOP i BAYO, Francesc (03-04-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SANCHIS TÁRREGA, Felipe [Documentació fotográfica i fitxa] (30-06-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 17-07-2018
22 Fotos

Josep (2)

(Referència 3178)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 118
Altura del bronze 100
Vora 9
Pes aproximat 951
FonedorMANCLÚS, SALVADOR
Any fosa 1966
Descripció La campana té una simple inscripció al terç que indica el seu nom: "JOSE". Al mig trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICIÓN/ DE/ SALVADOR MANCLUS/ C. INDUSTRIA, 27/ VALENCIA".
Terç (T) (4 cordons)
(06) "JOSE"
(4 cordons)
(guirnalda amb motius catòlics)
Mig (M) (00) (Crucifix)
(03) (marca de fàbrica rodejada per motius vegetals) "FUNDICIÓN/ DE/ SALVADOR MANCLUS/ C. INDUSTRIA, 27/ VALENCIA"
(06) (imatge de Sant Josep)
Mig peu (MP) (5 cordons)
(cordó gruix)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta 2001 Técnica y Artesanía
Estat anterior Estava dotada amb truja de ferro de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. La instal·lació dificultava el toc manual de la campana i facilitava el trencament de la campana.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes. Està dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencia i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) ballesta, (09) motor d'impuls i electromall monofàsic
Intervencions L'any 1966 l'abad de la colegiata va escriure a Salvador Manclús per sol·licitar informació per refondre una campana que estava trencada. La campana va ser enviada als seus tallers per refondre-la. L'any 2005 2001 Técnica y Artesanía la va restaurar a la mateixa sala de les campanes. La truja de ferro es va canviar per altra de fusta i els mecanismes de toc es renovaren per un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo (03-04-0000)
 • LLOP i BAYO, Francesc (31-07-1999)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SANCHIS TÁRREGA, Felipe [Documentació fotogràfica i fitxa] (30-06-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 19-06-2018
21 Fotos

Jesús (3)

(Referència 3177)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 139
Altura del bronze 115
Vora 13
Pes aproximat 1555
FonedorGUITARTE
Any fosa 1752
Descripció La campana té un conjunt de diverses inscripcions en espanyol i llatí. Al terç una inscripció indica que va ser fosa per l'església i la data: "✱ SE ✱ HIZO ✱ ACOSTAS ✱ DE ✱ LA ✱ IGLESIA ✱ AÑO ✱ 1752". Seguidament apareix aquesta inscripció al mig: ✱ MEFECIT ✱ GVITARTE ✱ EN ✱ SAN ✱ FRANCISCO ✱". Al text s'utilitza el llatí per indicar l'autor de la campana i es tradueix al valencià així: "EM VA FER GUITARTE". Per altra banda és poc habitual indicar el lloc on es va fondre la campana, en aquest cas al desaparegut Convent de Sant Francesc de Xàtiva.

Al peu té aquesta inscripció llatina: "✱ ✱ VOCATVM EST NOMEN EIVS IESUS ✱ (sanefa vegetal) ✱ VT IN NOMINE IESV OMNE GENVFLCTATVR COELLESTIVM TERRESTRIUM ET IN FERNORUM ✱ ET OMNIS LINGUA CONFITEATVR PVIA DOMINVS IESVS CRISTVS IN GLORIA EST DEI PATRIS ✱ ✱". Aquesta utilitza dos fonts diferents del Nou Testament i es tradueix així: "LI VAN POSAR EL NOM DE JESÚS EN EL NOM DE JESÚS TOTS S'AGENOLLEN AL CEL, A LA TERRA I BAIX TERRA I TOTA LLENGUA REGONEGA QUE JESUCRIST ÉS EL SENYOR A GLÒRIA DE DÉU PARE". El text "LI VAN POSAR EL NOM DE JESÚS" és de l'Evangeli de Sant Lluc (Lc. 2, 21) i forma part d'un versicle que complet seria: "Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar el xiquet, li van posar el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare". El fragment és el lema de la Companyia de Jesús i està present al seu escut. A més la festa del Sant Nom de Jesús és una de les principals festivitats de la Companyia. La resta del text forma part de la Carta de Sant Pau als Filipencs (Fl. 2. 10-11).
Anses (Anses amb decoracions antropomorfes)
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
"✱ SE ✱ HIZO ✱ ACOSTAS ✱ DE ✱ LA ✱ IGLESIA ✱ AÑO ✱ 1752"
(2 cordons)
(00) (imatge de Sant Josep)
(03) (imatge de Sant Jaume Apòstol)
(06) (imatge de Sant Cristòfol)
(09) (imatge de Sant Antoni de Pàdua)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (Aparició de la Mare de Déu a Sant Jaume)
(06) (Crucifix) / (sargantana) / "✱ MEFECIT ✱ GVITARTE ✱ EN ✱ SAN ✱ FRANCISCO ✱" / (sargantana) / (3 sargantanes)
(09) (imatge de la Mare de Déu amb el Jesuset)
Mig peu (MP) (cordó)
(3 cordons)
(cordó)
Peu (cordó)
"✱ ✱ VOCATVM EST NOMEN EIVS IESUS ✱ (sanefa vegetal) ✱ VT IN NOMINE IESV OMNE GENVFLCTATVR COELLESTIVM TERRESTRIUM ET IN FERNORUM ✱ ET OMNIS LINGUA CONFITEATVR PVIA DOMINVS IESVS CRISTVS IN GLORIA EST DEI PATRIS ✱ ✱"
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Repic i volteig manual. Els tocs eren molt semblants als de la Catedral de València.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Ferro Murua.
Estat original La campana estava dotada amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i disposava de diversos accesoris per tocar-la manualment.
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes. Està dotada amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. També es conserva l'electromall trifàsic, però aquest mecanisme no funciona. Disposa de batall lligat, que no està reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Mecanitzada amb motor de vol continu i electromall (03), electromall trifàsic (no funciona)
Intervencions Les inscripcions de la campana ens parlen de la seua història. Va ser fosa l'any 1752 al Convent de Sant Francesc de Xàtiva. El seu autor signa com a "GUITARTE", que podria ser el cognom. Coneixem a un Guitarte que fon l'any 1755 la campana "El Vicent" de l'Església Parroquial de Sant Pere Màrtir i Sant Nicolau de València.

L'any 1923 la foneria basca Murua va dotar a la campana amb truja de ferro i la va motoritzar amb un motor de vol continu. L'electromall trifàsic va ser instal·lat als anys 60 per la foneria de Salvador Manclús de València.
Propostes L'estat actual no reprodueix la tradició local ni permet el toc manual de la campana, per tant seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant en primer lloc la campana de la torre per netejar-la per dins i fora. La truja actual es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional valencià i el motor de vol continu per altre d'impuls.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Primera documentació] (03-04-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica i fitxa] (30-06-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 19-06-2018
45 Fotos

La Maria nova (4)

(Referència 3176)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 155
Altura del bronze 129
Vora 17
Pes aproximat 2156
FonedorEIJSBOUTS
Any fosa 1998
Descripció La campana té la següent inscripció al terç: "SANTA MARIA DE LA SEU - XATIVA 400 ANIVERSARI DE LA PRIMERA PEDRA DE LA SEU 1598 - 1998 ✱ EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMXCVIII ✱". Aquesta utilitza el valencià i el llatí i indica l'advocació a la que está dedicada la campana, el nom de la ciutat, que es va fondre l'any que es celebrà el 400 aniversari de l'inici de les obres de la Seu i l'autor. L'autor de la campana i la data de fosa estan en llatí i es tradueixen així al valencià: "EISBOUTS D'ASTEN EM VA FER ANY 1998".
Terç (T) (Garlanda vegetal amb cèrvols)
"SANTA MARIA DE LA SEU - XATIVA 400 ANIVERSARI DE LA PRIMERA PEDRA DE LA SEU 1598 - 1998 ✱ EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMXCVIII ✱ " /
(garlanda de flors de lis invertides)
Mig peu (MP) (00) (creu amb pedestal)
(06) (Mare de Déu de la Seu - procedent de l'anterior campana)
Tocs actuals de campanes A mig dia toca tres tandes de tres batallades per a l'Àngelus. Volteja i repica automàticament.
Truja Fusta de 2001 BELLS.
Estat actual L'electromall pica massa baix, amb perill de trencament. La truja de fusta no té les barres de protecció dels tirants. Ferratges cilíndrics. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Mecanismes de toc Electromall (03) i motor impulsos Clock-O-Matic (09) ballesta per al toc manual.
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1998 per la foneria Holandesa Royal Eijsbouts d'Asten dins de les celebracions del 4º centenari de l'inici de les obres de la seu. Es va refondre perquè l'antiga campana, datada de l'any 1923 estava trencada des de feia més de quaranta anys. La truja va ser fabricada als tallers de 2001 Bells, encarregant-se aquesta empresa de mecantizar-la amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes Campana afinada en Do2 - Tercera major. Finançada per la Direcció Genaral de Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana. Muntatge finançat per una subscripció popular animada pels Alets de la Mare de Déu.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo (03-04-2000)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SANCHIS TÁRREGA, Felipe (30-06-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-07-2018
40 Fotos

Campana de carilló: Re# (1)

(Referència 1180)

Localització terrassa
Diàmetre 29
Pes aproximat 14
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Re (c2)

(Referència 1181)

Localització terrassa
Diàmetre 34
Pes aproximat 23
FonedorLECEA; MURUA (VITORIA)
Any fosa 1931
Terç (T) (06) "56" /
(2 cordons junts) /
(2 cordons junts)
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
3 Fotos

Campana de carilló Do # (3)

(Referència 1182)

Localització terrassa
Diàmetre 35
Pes aproximat 25
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Do (4)

(Referència 1183)

Localització terrassa
Diàmetre 39
Pes aproximat 34
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
1 Fotos

Campana de carilló Si (5)

(Referència 1184)

Localització terrassa
Diàmetre 39
Pes aproximat 34
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
1 Fotos

Campana de carilló La # (6)

(Referència 1185)

Localització terrassa
Diàmetre 41
Pes aproximat 40
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Do # (c7)

(Referència 1186)

Localització terrassa
Diàmetre 43
Pes aproximat 46
FonedorLECEA; MURUA (VITORIA)
Any fosa 1931
Terç (T) (06) "107" /
(2 cordons junts) /
"A EXPENSAS DE D. JOSE REIG GASCO JÁTIVA AÑO 1931" /
(2 cordons junts) /
(garlanda de motius vegetals solts alternada amb quatre medalles redones amb un Ecce Homo)
Mig (M) (00) (marca de fàbrica monotip en forma triangular invertida) "LECEA y MURUA / VITORIA"
(06) (Mare de Déu Miraculosa)
Mig peu (MP) (2 cordons junts) /
(2 cordons junts)
Peu (3 cordons junts)
Tocs tradicionals de campanes Melodies diverses
Tocs actuals de campanes No es toca
Truja Estructura metàl•lica amb un eix que travessa la campana per un forat central
Estat actual La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interés.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • CAZARRÉ, Jean Pierre (17-02-1993)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 31-08-2008
3 Fotos

Campana de carilló Sol# (8)

(Referència 1187)

Localització terrassa
Diàmetre 48
Pes aproximat 64
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Sol (9)

(Referència 1188)

Localització terrassa
Diàmetre 50
Pes aproximat 72
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Fa# (10)

(Referència 1189)

Localització terrassa
Diàmetre 54
Pes aproximat 91
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Fa (11)

(Referència 1190)

Localització terrassa
Diàmetre 54
Pes aproximat 91
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Mi (12)

(Referència 1191)

Localització terrassa
Diàmetre 59
Pes aproximat 119
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Re# (13)

(Referència 1192)

Localització terrassa
Diàmetre 60
Pes aproximat 125
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Re (14)

(Referència 1193)

Localització terrassa
Diàmetre 67
Pes aproximat 174
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Estat actual La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "192", de significat desconegut.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat

Autors de la documentació

 • CAZARRÉ, Jean Pierre (17-02-1993)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 30-08-2008
2 Fotos

Campana de carilló Do# (15)

(Referència 1194)

Localització terrassa
Diàmetre 71
Pes aproximat 207
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Do (16)

(Referència 1195)

Localització terrassa
Diàmetre 72
Pes aproximat 216
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló Si (17)

(Referència 1196)

Localització terrassa
Diàmetre 78
Pes aproximat 275
Any fosa 1931
Truja Estructura metàl•lica
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Editor CAZARRÉ, Jean Pierre
Actualització 17-02-1993
1 Fotos

Campana de carilló La # (18)

(Referència 1197)

Localització terrassa
Diàmetre 81
Pes aproximat 308
FonedorLECEA; MURUA (VITORIA)
Any fosa 1931
Terç (T) (2 cordons junts) /
"A EXPENSAS DE D. JOSE REIG GASCO JÁTIVA AÑO 1931 # " /
(2 cordons junts) /
(garlanda de motius vegetals solts alternada amb quatre medalles redones amb un Ecce Homo)
Mig (M) (00) (marca de fàbrica monotip en forma triangular invertida) "LECEA y MURUA / VITORIA"
(06) (Mare de Déu Miraculosa)
Mig peu (MP) (2 cordons junts) /
(2 cordons junts)
Peu (3 cordons junts)
Tocs tradicionals de campanes Melodies diverses
Tocs actuals de campanes No es toca
Truja Estructura metàl•lica amb un eix que travessa la campana per un forat central
Estat actual La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "1" / "5º - ", de significat desconegut.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interés.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats.

Autors de la documentació

 • CAZARRÉ, Jean Pierre (17-02-1993)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 22-09-2008
3 Fotos

Campana de carilló La (c19)

(Referència 1198)

Localització terrassa
Diàmetre 87
Pes aproximat 381
FonedorLECEA; MURUA (VITORIA)
Any fosa 1931
Terç (T) (06) "115" /
(2 cordons junts) /
"A EXPENSAS DE D. JOSE REIG GASCO JÁTIVA AÑO 1931 # " /
(2 cordons junts) /
(garlanda de motius vegetals solts alternada amb quatre medalles redones amb un Ecce Homo)
Mig (M) (00) (marca de fàbrica monotip en forma triangular invertida) "LECEA y MURUA / VITORIA"
(06) (Mare de Déu Miraculosa)
Mig peu (MP) (2 cordons junts) /
(2 cordons junts)
Peu (3 cordons junts)
Tocs tradicionals de campanes Melodies diverses
Tocs actuals de campanes No es toca
Truja Estructura metàl•lica amb un eix que travessa la campana per un forat central
Estat actual La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "191", de significat desconegut.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interés.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats.

Autors de la documentació

 • CAZARRÉ, Jean Pierre (17-02-1993)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 22-09-2008
18 Fotos

Campana de carilló Sol# (c20)

(Referència 3153)

Localització terrassa
Diàmetre 91
Altura del bronze 73
Vora 7
Pes aproximat 436
FonedorLECEA; MURUA (VITORIA)
Any fosa 1931
Terç (T) (2 cordons junts) /
"PARA HONOR DE LA SMA. VIRGEN DE LA SEO UTILIDAD Y LUSTRE DE JÁTIVA # " /
(2 cordons junts) /
(garlanda de motius vegetals solts alternada amb quatre medalles redones amb un Ecce Homo)
Mig (M) "SE CONSTRUYÓ ESTE RELOJ Y CARILLÓN A EXPENSAS DE D. JOSÉ REIG GASCÓ # " /
(00) (marca de fàbrica monotip en forma triangular invertida) "LECEA y MURUA / VITORIA"
(06) (Mare de Déu Miraculosa)
Mig peu (MP) (2 cordons junts) /
"FUÉ ADQUIRIDO POR SU ALBACEA D. FRANCISCO DE DIEGO SIENDO ABAD DE LA COLEGIATA D. FRANCISCO IBAÑEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE OBRAS DE LA SEO # " /
(2 cordons junts) /
" # EL ALCALDE D. JULIO RIU AÑO DEL SEÑOR 1931 # "
Peu (3 cordons junts)
Tocs tradicionals de campanes Melodies diverses
Tocs actuals de campanes No es toca
Truja Estructura metàl•lica amb un eix que travessa la campana per un forat central
Estat actual La campana té diverses marques en la part interior del peu, degut a la seua afinació. Aquesta zona es troba pintada d'un producte químic, segurament corrosiu. Amb el mateix producte hi ha escrit "582 (cor) ", de significat desconegut.
Mecanismes de toc Martell exterior per gravetat.
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un BIC declarat. No obstant seria interessant la inclusió de tot el carilló inclòs el rellotge i el tambor, en l'Inventari General, degut al seu interés.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • CAZARRÉ, Jean Pierre (17-02-1993)
 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Carrilló de la Seu, situat a la rematada de la torre entre dos dels estribos, on hi han vint campanes, totes amb la mateixa epigrafia, inventariant la més gran.] (03-04-2000)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-08-2008)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 31-08-2008
34 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 26-01-2021
  Convertir a PDF