Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació - XERACO (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Maria (1)

(Referència 3241)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 45
Altura del bronze 40
Vora 4
Pes aproximat 53
Any fosa 1450ca
Descripció La campana compta amb una inscripció en minúscula gòtica i llatí al terç. Per motius d'espai està incompleta i diu així: "✱ aue ✱ maria ✱ gratia ✱ plena ✱ domi". El text és una variant de la salutació angèlica dirigida a Maria en el passatge de l'Anunciació (Lc 1:28) on escriuen: "AVE, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM" que pot traduir-se com "ET SALUDE, PLENA DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB TU". La inclusió del nom de Maria, que en el text evangèlic figura en el versicle anterior, és habitual en aquests textos. Seguidament hi ha tres imatges emmarcades per unes capelles gòtiques: un Sant Miquel Arcàngel, una Crucifixió i la Mare de Déu amb el Nen. Baix d'aquestes hi ha una sanefa, situada entre dos cordons. Al mig peu repeteix el motiu amb el qual separa les paraules al terç i que alterna amb unes mangranes.
Terç (T) (2 cordons) /
"✱ aue ✱ maria ✱ gratia ✱ plena ✱ domi"
(2 cordons) /
(04) (Crucifixió)
(07) (Mare de Déu amb Nen)
(10) (Sant Miquel)
Mig (M) (cordó) /
(sanefa) /
(cordó)
Mig peu (MP) (5 cordons, el central més gruix)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Volteig manual. Possiblement es repicava des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Té unes marques de desgast al peu que semblen indicar que es feia servir per a tocs horaris.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic
Truja Ferro Manclús nova
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, segurament de perfil tradicional valencià. Al peu hi han marques de desgast al costat oposat a on està l'electromall, fet que possiblement indique que abans de l'adquisició de les campanes horàries aquesta es féu servir per a aquests usos i per tant disposés d'una maça exterior.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor de vol continu i electromall monofàsic (03)
Intervencions La campana no té data de fosa, però possiblement va ser fosa a mitjans del segle XV. Amb la construcció del nou campanar, durant les primeres dècades del segle XX, la traslladaren la torre. Als anys 80 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Protecció Bé Moble d'Interès Cultural (Decret 217/2018) de 30 de novembre (DOGV núm. 8439 07-12-2018) (BOE núm 16 18-01-2019).
Codi anotació preventiva 000000145339
En conseqüència els projectes d'intervenció en la campana i les seues instal·lacions han de ser presentats a la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus per a la seua aprovació, prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per altra campana.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo (27-04-2000)
 • OSA MILLÁN, Sergio (06-08-2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (10-08-2019)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 11-12-2020
20 Fotos

De quarts (A)

(Referència 3243)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 58
Altura del bronze 40
Vora 6
Pes aproximat 113
Descripció És anepígrafa.
Tocs tradicionals de campanes Tocava els quarts.
Tocs actuals de campanes Toca els quarts.
Truja Biga de ferro
Estat original Disposava d'una maça horària per gravetat que es va documentar l'any 2000.
Estat actual Campana situada al buit de l'oest, on hi ha dos campanes. Penja d'una biga metàl·lica i està mecanitzada amb electromall monofàsic. És de ferro.
Mecanismes de toc (09) electromall monofàsic
Intervencions Possiblement es va adquirir entorn de 1940 amb l'altra campana (dels quarts). L'any 200 estava en desús i posteriorment a aquesta data l'han mecanitzat amb electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Primera presa de dades] (27-04-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (10-08-2019)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-04-2020
3 Fotos

Sant Josep (2)

(Referència 3216)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 65
Altura del bronze 53
Vora 6
Pes aproximat 159
Any fosa 1803
Descripció La campana té una simple inscripció al terç amb l'advocació a la qual està dedicada i la data de fosa: ✱ ✱ SAN JOSE AÑO 1803 ✱ ✱". Al mig té una creu amb pedestal.
Terç (T) (2 cordons)
"✱ ✱ SAN JOSE AÑO 1803 ✱ ✱"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual des dels peus del campanar i volteig des de la mateixa sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic
Truja Ferro Manclus nova
Estat original Tenia una truja de fusta, segurament de perfil tradicional valencià, així com diversos accessoris per al toc manual.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat però té un badat a la bola.
Mecanismes de toc Motor de vol continu (03) i electromall monofàsic (09)
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1803 i instal·lada al campanar antic. Amb la construcció del nou campanar, durant les primeres dècades del segle XX, la traslladaren la torre. Als anys 80 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Primera presa de dades] (27-04-2000)
 • OSA MILLÁN, Sergio (06-08-2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (10-08-2019)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 12-09-2019
15 Fotos

D´hores (B)

(Referència 3242)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 74
Altura del bronze 48
Vora 8
Pes aproximat 154
Descripció És anepígrafa.
Tocs tradicionals de campanes Exclusivament tocs horaris.
Tocs actuals de campanes Toca les hores.
Truja Biga ferro
Estat original Segurament disposava d'una maça horària per gravetat semblant a la que es va documentar l'any 2000 a la campana dels quarts.
Estat actual Campana situada al buit de l'oest, on hi ha dos campanes. Penja d'una biga metàl·lica i està mecanitzada amb electromall monofàsic. És de ferro.
Mecanismes de toc (09) electromall monofàsic
Intervencions Possiblement es va adquirir entorn de 1940 amb l'altra campana (dels quarts). L'any 200 estava en desús i posteriorment a aquesta data l'han mecanitzat amb electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Primera presa de dades] (27-04-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (10-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-04-2020
4 Fotos

Maria de l'Encarnació (3)

(Referència 3215)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 87
Altura del bronze 77
Vora 7
Pes aproximat 381
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1943
Descripció La campana té al terç una inscripció en espanyol amb el nom del poble i l'advocació a la qual està dedicada: "✱ JARACO ✱ MARIA DE LA ENCARNACION". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També al terç té una garlanda.

Seguidament trobem al mig una creu, el monograma de Maria, l'escut nacional i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)". Finalment té altra inscripció al mig peu amb la data de l'antiga campana i la de refosa: "✱ ✱ AÑO 1855 REFUNDIDA EN EL AÑO 1943 ✱".
Terç (T) (2 cordons)
"✱ JARACO ✱ MARIA DE LA ENCARNACION"
(2 cordons)
(garlanda)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)"
(06) (monograma de Maria)
(09) (Escut nacional)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"✱ ✱ AÑO 1855 REFUNDIDA EN EL AÑO 1943 ✱"
(2 cordons)
Peu (4 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual des dels peus del campanar i volteig des de la mateixa sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Repic automàtic
Truja Ferro Manclús vella
Estat original Tenia una truja de fusta, segurament de perfil tradicional local, així com diversos accessoris per al toc manual.
Estat anterior L'estat de conservació del conjunt l'any 2000 ja era regular. Tenia un electromall trifàsic i la campana encara es voltejava.
Estat actual La campana està desconnectada a causa del mal estat dels rodaments. Per aquest motiu s'han llevat les corretges i en conseqüència no es volteja la campana. La truja de ferro està rovellada. Té un electromall monofàsic que substitueix el trifàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor de vol continu desconnectat i electromall monofàsic (03)
Intervencions La campana va ser refosa l'any 1943 als tallers de la foneria Roses Hermanos de Silla (València) pel trencament d'una campana que datava de l'any 1855. Als anys 80 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall monofàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa urgent la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo [Primera presa de dades] (27-04-2000)
 • OSA MILLÁN, Sergio (06-08-2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (10-08-2019)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 03-09-2019
25 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2022)
  campaners@hotmail.com
  : 22-01-2022
  Convertir a PDF