Parròquia de Sant Antoni de Padua i Sant Dídac d'Alcalà - RAFELCOFER COMUNITAT VALENCIANA

Campanes actuals

Sants Antoni de Pàdua i Dídac d'Alcalà (1)

(Referència 3240)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 49
Altura del bronze 43
Vora 5
Pes aproximat 68
Any fosa 1757
Descripció La campana té diversos cordons al terç i entre ells es reparteixen les inscripcions. La primera té l'any de fosa en numeració romana: "✱AИOMDCCLVII✱". La segona té les dos advocacions a les quals està dedicada la campana: "✱SAИTOИIODPADVA Y SDIEGODALCALA". Correctament sería: "AÑO MDCCLVII SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN DIEGO DE ALCALÁ". L'any de fosa en numeració aràbiga seria 1757. Al mig trobem una creu de calvari, un Sant Antoni de Pàdua, un Sant Cristòfol i un Sant Miquel.
Terç (T) (2 cordons)
(cordó)
(06) “✱AИOMDCCLVII✱"
(cordó)
"✱SAИTOИIODPADVA / Y SDIEGODALCALA”
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu de calvari)
(03) (Sant Cristòfol)
(06) (Sant Antoni de Pàdua)
(09) (Sant Miquel)
(2 cordons)
Mig peu (MP) (2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Sembla que sols es voltejava manualment des de la sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Volteig automàtic
Truja Ferro Manclus vella
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, segurament de perfil semblant al tradicional valencià.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor de vol continu (03)
Intervencions Als anys 70 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que també va mecanitzar la resta del conjunt.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs manuals.
Notes Abans de la revisió de la fitxa en 2020 la inscripció documentada era: "AÑO MDCCLVII / SAN ANTONIO DE PADVA / Y S. DIEGO D ALCALA". També s'havien identificat erròniament dos imatges: Sant Dídac (és Sant Antoni de Pàdua) i Sant Antoni de Pàdua (és un Sant Cristòfol).

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo ["ANO MDCCLVII/ SANTONIO PADUA Y S. DIEGO DALCALA"] (05-05-2000)
 • SOLER MOLINA, Abel [Les campanes de Rafelcofer] (2015)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i revisió de la fitxa] (12-06-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 31-10-2021
23 Fotos

Dídac (2)

(Referència 3239)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 66
Altura del bronze 61
Vora 5
Pes aproximat 166
FonedorROSES TORMO, DOMINGO
Any fosa 1838
Descripció La campana té una doble inscripció en llatí. En la part superior posa “DIDACVS ET PURISSIMA / OVES MA VOCEM MEAM AVDIVNT" que hauríen d'haver escrit "... OVES MEAE...". La primera part són els noms de la campana, DIDAC I PURÍSSIMA, mentre que la segona correspon a una referència evangèlica (Joan 10:27): LES MEUES OVELLES ESCOLTEN LA MEUA VEU. És una bonica referència del paper sonor de la campana, que mai havíem vist en altres.
En el mig hi ha una creu amb pedestal a l'exterior, una custòdia a la dreta i al centre informació sobre la construcció de la campaba, també en llatí: "ANNO DOMINI 1838 / RECTORE FRANCISCO / TARAZONA ET PRETO-/-RE JOSEFO FRASQUET / DOMINICVS ROSES ME FECIT”, en referència, respectivament, al rector Francesc Tarazona, l’alcalde Josep Frasquet Ferragut (1837-1838) i la foneria de campanes Domingo Roses, d’Atzeneta d’Albaida (establida allí el 1821, encara que ja en fonien els Roses a Benissoda des de primeries del segle XVIII).

Una documentació fotogràfica més detallada l'any 2020 ha documentat unes inscripcions amb algunes diferències al terç. Les imatges mostren que a la campana diu: "DIDACUS VOCOR ET OUES MÆ VOCEM MEAM AUDIUNT✱". Aquesta es tradueix així: "EM DIC DÍDAC I LES MEUES OVELLES ESCOLTEN LA MEUA VEU". Es tracta per tant d'una adaptació del text evangèlic descrit amunt. Al mig té una creu amb pedestal i una inscripció amb una cartel·la, rodejada per una sanefa, i amb el text distribuït així: "ANNO DOMINI I838 / RECTORE FRANCISCO / TARAZONA ET PRETO / RE JOSEFO FRASQUET / DOMINICVS ROSES ME / FECIT".
Anses Anses antropomorfes.
Espatlla (H) (cordó)
Terç (T) (2 cordons)
“DIDACUS VOCOR ET OUES MÆ VOCEM MEAM AUDIUNT✱"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
(02) (custòdia)
(06) "ANNO DOMINI I838 / RECTORE FRANCISCO / TARAZONA ET PRETO / RE JOSEFO FRASQUET / DOMINICVS ROSES ME / FECIT”
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Volteig manual des de la sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA de perfil tradicional valencià.
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, segurament de perfil semblant al tradicional valencià, i tenia una llarga corda unida al batall per a repicar-la manualment des dels peus del campanar.
Estat anterior Fins a l'any 2001 estava trencada i presentava un badat al llavi que continuava pel pedestal de la creu. Tenia una truja de ferro de la foneria Manclús i estava mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) motor de vol d'impuls i electromall monofàsic
Intervencions Als anys 00 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que també va mecanitzar la resta del conjunt.

Restaurada per 2001 Técnica y Artesanía en juny de 2001 amb una subvenció de 500.000 pta (3.000 €) per part de la GENERALITAT VALENCIANA, com ajuda per a restaurar la instal·lació. La campana va ser soldada per Lachenmeyer en Alemanya. La truja es canvià per altra nova de fusta de perfil tradicional valencià i canviaren la batallera original amb l'objectiu de girar-la 1/4 de volta i que el batall no tornara a colpejar al punt soldat. També es va renovar la mecanització amb un motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-06-2020
24 Fotos

Sant Josep del Sagrat Cor de Jesús (3)

(Referència 3238)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 79
Altura del bronze 69
Vora 7
Pes aproximat 285
FonedorROSES E HIJOS, VICENTE
Any fosa 1900
Descripció La campana duu aquesta la inscripció al terç: "JOSE DEL SAGRADO CORAZON D JESUƧ A EXPENSAS D UNA PERSONA PIADOSA SIENDO ▲ C RA EL DTOR DA O ARTES ANO 1900". Correctament seria: "SAN JOSÉ DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. A EXPENSAS DE UNA PERSONA PIADOSA, SIENDO CURA PÁRROCO EL DOCTOR DON ANTONIO ARTÉS. AÑO 1900". Aquesta no està confeccionada amb bronze i per l'oxidació sembla tractar-se de lletres de ferro adherides al bronze. També al terç hi ha diversos triangles decorats. Al mig presenta una creu amb pedestal i un monograma de Maria. La forma de confeccionar les inscripcions, triangles, els tres cordons del terç, així com la disposició de la creu i el monograma de Maria; permeten atribuir-la a Vicente Roses e Hijos d'Atzeneta d'Albaida.
Terç (T) (garlanda amb triangles decorats)
(cordó)
"JOSE DEL SAGRADO CORAZON D JESUƧ A EXPENSAS D UNA PERSONA PIADOSA SIENDO ▲ C RA EL DTOR DA O ARTES ANO 1900"
(cordó)
(triangles decorats)
(cordó)
Mig (M) (00) (monograma Maria)
(06) (creu de calvari)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Volteig manual des de la sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Ferro Manclus
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, segurament de perfil semblant al tradicional valencià, i tenia una llarga corda unida al batall per a repicar-la manualment des dels peus del campanar.
Estat actual Regular. Mal orientada (la creu cap a dins). L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu, mig vol, electromall monofàsic i a més té un trifàsic que no està en ús. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor de vol continu i electromall monofàsic (03), mig vol i electromall trifàsic sense ús (09)
Intervencions Als anys 70 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que també va mecanitzar la resta del conjunt. En 2020 l'electromall trifàsic s'ha canviat per altre monofàsic.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. També cal retirar les restes de l'electromall trifàsic i reorientar la campana cal a l'exterior.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo ["SIENDO CRA Pre EL DTOr DAIO ARTESANO JOSÉ DEL SAGRADO CORAZÓN D JESÚS A EXPENSAS D. UNA PERSONA PIADOSA"] (05-05-2000)
 • SOLER MOLINA, Abel [Les campanes de Rafelcofer] (2015)
 • Campaners de la Vall Blanca [“SANO JOSE DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS. A EXPENSAS DE VNA PERSONA PIADOSA, SIENDO CURA PCO EL DTOR D AIO ARTÉS. AÑO 1900.”] (06-07-2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i revisió de la fitxa] (12-06-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 31-10-2021
21 Fotos

Maria Aurora (4)

(Referència 3237)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 96
Altura del bronze 82
Vora 7
Pes aproximat 512
FonedorROSES, JAIME
Any fosa 1873
Descripció La campana té sis anses decorades amb motius semblants a uns caps de dimoni. Seguidament, té al terç una garlanda amb motius neogòtics. Al terç té una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "MARYA AURORA". Correctament seria "MARIA AURORA". L'espai del terç que deixa lliure la inscripció està ocupat per una sanefa amb triangles decorats. Al mig té una creu de calvari i dos sargantanes als costats, signe habitual a les campanes refoses, uns àngels adorant l'Eucaristia i aquesta inscripció: "AESPENSAS DEL PUEBLO / SIENDO CURA ECONO / MO DE ESTA PARROQU / IA DON JOSE OLTRA Y / AL CALDE DON MA NU / EL BARBER Y SISCAR / HIZO LA FUNDICION / EN NOVIEMBRE DE / I873 JAIME ROSAS". Aquesta talla les paraules i correctament seria: "A EXPENSAS DEL PUEBLO SIENDO CURA ECONOMO DE ESTA PARROQUIA DON JOSE OLTRA Y ALCALDE DON MANUEL BARBER SISCAR HIZO LA FUNDICIÓN EN NOVIEMBRE DE 1873 JAIME ROSAS". És interessant el fet que especifique el mes de la seua fosa, fet poc habitual a les inscripcions de les campanes.
Anses Anses antropomorfes, motius semblants a uns caps de dimoni.
Espatlla (H) (sanefa amb motius neogòtics)
Terç (T) (2 cordons)
(garlanda amb triangles decorats) "MARYA AURORA"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu de calvari entre dos sargantanes)
(06) "AESPENSAS DEL PUEBLO / SIENDO CURA ECONO / MO DE ESTA PARROQU / IA DON JOSE OLTRA Y / AL CALDE DON MA NU / EL BARBER Y SISCAR / HIZO LA FUNDICION / EN NOVIEMBRE DE / I873 JAIME ROSAS"
(08) (custòdia flanquejada per dos àngels)
Mig peu (MP) (6 cordons)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Volteig manual des de la sala de les campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Ferro MANCLÚS vella
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, segurament de perfil semblant al tradicional valencià, i tenia una llarga corda unida al batall per a repicar-la manualment des dels peus del campanar.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és regular. Té una truja de ferro de la foneria de Salvador Manclús i està mecanitzada amb motor de vol continu, mig vol i electromall trifàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc Motor de vol continu (03) i electromall trifàsic (09)
Intervencions Als anys 70 es canvià la truja per altra de ferro i la mecanitzaren amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Aquests treballs s'encarregaren a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que també va mecanitzar la resta del conjunt.
Propostes L'estat de conservació del conjunt fa necessària la seua restauració. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora per eliminar, com a mínim, la brutícia acumulada i renovar la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls i l'electromall per un monofàsic, que permeten el toc manual i imiten la forma tradicional de tocar.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MONTOLÍO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo ["MARYA AURORA" "A ESPENSAS DEL PUEBLO/ SIENDO CURA ECONO/ MO DE ESTA PARROQU/ IA DON MANU/ EL BARBER Y SISCAR/ HIZO LA FUNDICIÓN/ EN NOVIEMBRE DE/ 1813 JAIME ROSAS" ] (05-05-2000)
 • SOLER MOLINA, Abel [Les campanes de Rafelcofer] (2015)
 • Campaners de la Vall Blanca ["MARYA AURORA / A EXPENSAS DEL PVEBLO, / SIENDO CVRA ECONO-/-MO DE ESTA PARROQV-/-IA DON JOSE OLTRA Y / ALCALDE, DON MANV-/-EL BARBER Y SISCAR. / HIZO LA FVNDICION, / EN NOVIEMBRE DE 1873, / JAIME ROSAS”] (06-07-2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i revisió de la fitxa] (12-06-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 31-10-2021
23 Fotos

Sant Dídac, de quarts (A)

(Referència 5249)

Localització Tercer cos del campanar
Diàmetre 65
Altura del bronze 55
Vora 7
Pes aproximat 159
Any fosa 1903
Descripció La campana té tres cordons al terç. Seguidament té una inscripció al mig peu amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "S DIEGO ANO 1903".
Terç (T) (3 cordons)
Mig peu (MP) (00) "S DIEGO ANO 1903"
(3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Exclusivament tocs horaris de dia i de nit (quarts).
Tocs actuals de campanes Toca els quarts sols de dia (08:00 a 20:00).
Truja Biga de ferro
Estat original Presentava una maça horària exterior que per mitjà de diverses transmissions estava connectada amb la maquinària del rellotge que l'accionava per tocar els quarts.
Estat actual La campana està situada a un dels arcs del primer nivell del tercer cos. La finestra és més menuda que la campana, motiu pel qual es va picar part del mur per poder col·locar-la. Presenta un electromall intern monofàsic que interpreta els senyals horaris.
Mecanismes de toc (03) electromall monofàsic
Propostes La instal·lació de la campana és tradicional i cal conservar-la. En cas de restauració sols és aconsellable canviar les bigues de fusta i ferro per una nova de fusta. Cal descartar qualsevol canvi d'ubicació i ús de la campana.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (17-02-2003)
 • Campaners de la Vall Blanca (2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (12-06-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-06-2020
7 Fotos

Sant Antoni, d'Hores (B)

(Referència 5250)

Localització Tercer cos del campanar
Diàmetre 85
Altura del bronze 70
Vora 9
Pes aproximat 356
Any fosa 1903
Descripció La campana té tres cordons al terç i una inscripció amb l'any de fosa: "ANO 1903". Seguidament té altra amb l'advocació a la qual està dedicada i qui la va pagar: "S ANTONIO COSTEADAS POR EL MUNICIPIO". Aquesta és interessant perquè remarca que el municipi es va fer càrrec de la fosa de les seues campanes horàries, fet molt habitual perquè amb aquests tocs s'assenyala el temps civil.
Terç (T) (cordó)
(02) "ANO 1903"
(cordó)
(cordó)
Mig (M) (00) "S ANTONIO COSTEADAS POR EL MUNICIPIO"
(4 cordons)
Mig peu (MP) (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Exclusivament tocs horaris de dia i de nit.
Tocs actuals de campanes Toca les hores sols de dia (08:00 a 20:00).
Truja Bigues de fusta i ferro.
Estat original Presentava una maça horària exterior que per mitjà de diverses transmissions estava connectada amb la maquinària del rellotge que l'accionava per tocar les hores.
Estat actual La campana està situada a un dels arcs del primer nivell del tercer cos. La finestra és més menuda que la campana, motiu pel qual es va picar part del mur per poder col·locar-la. Presenta un electromall intern monofàsic que interpreta els senyals horaris.
Mecanismes de toc (03) electromall monofàsic intern
Propostes La instal·lació de la campana és tradicional i cal conservar-la. En cas de restauració sols és aconsellable canviar les bigues de fusta i ferro per una nova de fusta. Cal descartar qualsevol canvi d'ubicació i ús de la campana.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (17-02-2003)
 • Campaners de la Vall Blanca (2019)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; OSA MILLÁN, Sergio [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (12-06-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-06-2020
9 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 20-03-2023
  Convertir a PDF