Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir - ALZIRA (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Santa Catalina (1)

(Referència 1555)

Localització interior temple
FonedorMANCLÚS, SALVADOR
Any fosa 1955
Terç (T) T: (3 cordons) / (3 cordons) / (garlanda vegetal)
Mig (M) M: (06) "SANTA CATALINA V. Y MR. / SIENDO PÁRROCO ARCIPRESTE D. ANTONIO SANCHIS / ALCIRA 1955".
(03) (marca del fonedor) "FUNDICIÓN / DE / SALVADOR MANCLÚS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
(00) (crucifixió)
(09) (Monograma de Maria)
Mig peu (MP) MP: (3 cordons) / (senefa de motius vegetals)
Estat actual Molt bo. Es troba junt a l'entrada de l'església damunt de fustes sense cap accesori. Sembla que la campana es troba al terra del temple des del moment de la seua fundició i per tant mai va tocar al campanar, per motius que desconeixem. Així i tot, pel seu tamany creiem que haguera estat instal·lada al campanar gòtic junt a les altres dues campanes més grans (en cas d'haver-se projectat des d'un principi la seua col·locació a algun dels campanars).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.

Autors de la documentació

 • ROVIRA, Alfonso (25-04-1993)
Editor SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Actualització 22-01-2014
6 Fotos

Senyalera de missa

(Referència 3902)

Localització interior temple
Diàmetre 35
Pes aproximat 25
Any fosa 1780ca
Terç (T)
Tocs tradicionals de campanes En cas de ser com proposem l'antiga campana senyalera del temple, aquest bronze compliria la funció pròpia d'aquest tipus de campanes, és a dir, la de realitzar possiblement els tocs diaris més senzills (com per exemple el de missa) i la d'avisar als campaners de la torre dels distints moments de les celebracions que se celebraren a la parròquia en els que havien de tocar. Aquest tipus de campanes, i com bé demostra la instal·lació d'aquesta en concret, eren tocades a distància mitjançant una corda unida a la ballesta, amb la que era duta a mig vol que segons com es fera podia simular el vol mitjançant un ritme ternari o un mig vol normal.
Tocs actuals de campanes Toc d'eixida de missa.
Truja Xicoteta truja original de fusta, segurament per al toc a mig vol.
Estat original Pels seus accesoris originals (especialment la xicoteta truja de fusta i una possible marca a la part dreta del braç d'haver tingut ballesta) creiem que fou aquesta fins la seua baixada a l'interior de l'església la campana de senyals del temple. Aquest tipus de campanes eren instal·lades a espadanyes al sostre del temple (que en aquest cas almenys en l'actualitat ja no existeix), o a algun punt del campanar des del que es poguera tocar amb facilitat des de la base.
Estat actual Bona. Instal.lada en l'accés a la capella de la comunió a gran altura, quasi en la volta.
Mecanismes de toc Manual, corda al batall.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (04-12-2000)
Editor SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Actualització 22-01-2014
4 Fotos

Santes Maria i Gràcia (4)

(Referència 1608)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 83
Altura del bronze 64
Vora 9
Pes aproximat 331
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1939
Descripció Compta amb aquesta inscripció al terç indicant les advocacions a que es dedica: "SANTAS MARIA Y GRACIA MARTIRES. # #". Al mig trobem la marca de fàbrica: "C.trs ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA". Finalment al mig peu: "# # ALCIRA 1939 AÑO DE LA VICTORIA. #". Les inscripcions són típiques dels anys posterios a la Guerra Civil (1936-1939), remarcant a més l'any de finalització de la Guerra Civil amb l'expressió: "AÑO DE LA VICTORIA". La costum de que les inscripcions indiquen el nom del poble es va generalitzar a partir d'eixe any, després que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control, no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les incripcions quins eren.
Terç (T) (2 cordons)
(00) "SANTAS MARIA Y GRACIA MARTIRES. # #"
(2 cordons)
(garlanda vegetal)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (decoració vegetal)
(06) (monograma de Maria)
(09) (marca de fàbrica i Escut Franquista) "C.trs ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA"
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# # ALCIRA 1939 AÑO DE LA VICTORIA. #"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repics i vols manuals
Tocs actuals de campanes No toca
Truja Fusta i ciment
Estat actual Regular, es troba en estat d'abandonament. Està molt solta per falta de manteniment, fet que ocasiona que estiga també tombada.

La campana compta amb la truja de fusta original, feta de fusta i formigó. Els ferratges estan oxidats, així com el batall. El conjunt deuria ser restaurat, desmuntant la campana per netejar-la per dins i fora a més de restaurar la truja de fusta i mecanitzar-la amb motor d'impulsos i electromall.
Mecanismes de toc Toc manual
Intervencions Va ser fosa l'any 1939 junt a la campana gran als tallers dels ROSES de Silla, beneïda i pujada al campanar. Es va dedicar a les germanes màrtirs Maria i Gràcia patrones junt a Sant Bernat de la ciutat. La truja va ser construida a La Pobla Llarga als tallers de Manuel Giner Cuco, indicant la seua autoria amb una plaqueta al braç de la truja.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes Interessant perquè es la primera vegada que apareix el nom de l´empresa fabricant de les truges de ciment

Autors de la documentació

 • ROVIRA, Alfonso (25-04-1993)
 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (21-01-2014)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 30-05-2014
21 Fotos

Sant Bernat Màrtir (4)

(Referència 1609)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 93
Altura del bronze 75
Vora 10
Pes aproximat 466
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1939
Descripció Compta amb aquesta inscripció al terç indicant les advocacions a que es dedica: "# # SAN BERNARDO MARTIR. #". Al mig trobem la marca de fàbrica: "C.trs ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA". Finalment al mig peu: "# # ALCIRA 1939 AÑO DE LA VICTORIA. #" Les inscripcions són típiques dels anys posterios a la Guerra Civil (1936-1939), remarcant a més l'any de finalització de la Guerra Civil amb l'expressió: "AÑO DE LA VICTORIA". La costum de que les inscripcions indiquen el nom del poble es va generalitzar a partir d'eixe any, després que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control, no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les incripcions quins eren.
Terç (T) (2 cordons)
(00) "# # SAN BERNARDO MARTIR. #"
(2 cordons)
(garlanfa florar)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (Anagrama de Jesús)
(06) (decoració vegetal)
(09) (marca de fàbrica i Escut Franquista) "C.trs ROSES HERMANOS / SILLA - VALENCIA"
(02) (04) (08) (10) (decoració vegetal)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# # ALCIRA 1939 AÑO DE LA VICTORIA. #"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repics i vols manuals
Tocs actuals de campanes No toca.
Truja Fusta i ciment
Estat actual Regular, es troba en estat d'abandonament. Està torta possiblement per tindre els tirants fluixos, degut a la falta de manteniment.

La campana compta amb la truja de fusta original, feta de fusta i formigó. Els ferratges estan oxidats, així com el batall. El conjunt deuria ser restaurat, desmuntant la campana per netejar-la per dins i fora a més de restaurar la truja de fusta i mecanitzar-la amb motor d'impulsos i electromall.
Mecanismes de toc Toc manual
Intervencions Va ser fosa l'any 1939 junt a la campana gran als tallers dels ROSES de Silla, beneïda i pujada al campanar. Es va dedicar a les germanes màrtirs Maria i Gràcia patrones junt a Sant Bernat de la ciutat. La truja va ser construida a La Pobla Llarga als tallers de Manuel Giner Cuco, indicant la seua autoria amb una plaqueta al braç de la truja.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes Interessant perquè es la primera vegada que apareix el nom de l´empresa fabricant de les truges de ciment

Autors de la documentació

 • ROVIRA, Alfonso (25-04-1993)
 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (21-01-2014)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 30-05-2014
23 Fotos

La Puríssima (1)

(Referència 3608)

Localització Torre del rellotge
Diàmetre 20
Altura del bronze 24
Vora 3
Pes aproximat 5
FonedorROSAS, JAIME; MORENO, VICENTE
Any fosa 1899
Descripció Compta amb una simpre inscripció al terç: "FRANCISCO SUÑER AÑO 1899 / PURISIMA CONCEPCION", junt al any de fundició de la campana i l'advocació a la Purissima, posiblement indique el nom del donant.
Terç (T) (2 cordons)
"FRANCISCO SUÑER AÑO 1899"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
"PURISIMA CONCEPCION"
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Sembla que originalment no voltejava ja que el batall no està lligat, recurs utilitzat a les campanes senyaleres.
Tocs actuals de campanes Fa tots els tocs litúrgics junt la nova campana, ambdues instal·lades a les finestres laterals de la torre del rellotge.
Truja Fusta nova
Estat anterior Abans de la seua restauració es trobava en un regular estat de conservació, instal·lada amb una truja de fusta antiga amb cigonyal en mal estat.
Estat actual Bona restaurada, batall apeçonat. Està ubicada a la Torre del Rellotge i mecanitzada amb truja de fusta i motor d'impulsos.
Mecanismes de toc (09) Motor de vol per impulsos.
Intervencions Tot i que la campana no està signada posiblement siga obra de Jaime Roses i Vicente Moreno ja que utilitza el mateix tipus de lletra que altres signades per aquests fonedors a més de la mateixa creu.

Restaurada per ELECTRORECAMP S.L. en 2001, substituïnt-li l'antiga truja de fusta per una nova i automatitzant-la amb motor de vol per impulsos.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament només pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (04-12-2000)
 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (21-01-2014)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 27-05-2014
11 Fotos

De quarts menor (A)

(Referència 3588)

Localització Torre del rellotge
Diàmetre 38
Altura del bronze 34
Vora 4
Pes aproximat 32
FonedorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Any fosa 1940
Descripció Al terç trobem el nom del rellotger que va instal·lar la maquinària del rellotge: "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA". Al mig està la marca de fàbrica: "VIUDA DE MURUA / VITORIA" i finalment al mig peu l'any de la campana: "AÑO 1940".
Terç (T) (2 cordons)
(06) "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA"
(2 cordons)
(garlanda motius vegetals)

Mig (M) (06) (marca de fàbrica) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
(garlanda vegetal)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "AÑO 1940"
(2 cordons)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Tocava els Quarts.
Tocs actuals de campanes Toca els Quarts.
Truja Un ferro vertical la travessa
Estat anterior Comptava amb una maça per al toc de les hores a les 03.
Estat actual La campana es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la Torre del Rellotge. Penja d'una biga de ferro central i compta amb electromall per al toc de les hores.
Mecanismes de toc (09) electromall
Intervencions Fosa en 1940 als tallers de Viuda de Murua de Vitoria i instal·lada a la Torre del Rellotge per Jimenez Relojería de València. Segurament es van fer aquests treballs a càrrec de l'Ajuntament d'Alzira. Recentment ELECTRORECAMP ha instal·lat un electromall.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (26-10-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 12-06-2019
4 Fotos

Beats Màrtirs d'Alzira (2)

(Referència 4573)

Localització Torre del rellotge
Diàmetre 40
Altura del bronze 33
Vora 4
Pes aproximat 37
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 2001
Descripció Compta al terç amb la següent inscripció: "# SALVADOR # JOSEFINA # VICENTE # Mª PURIFICACION #", en la que trobem els noms dels Beats Màrtirs d'Alzira, als que es dedica la campana. Al mig està la marca de fàbrica: "Hnos. Portilla / # Abel Portilla # / me fecit / nº 43". Al mig peu indica el any de fundició i el motiu que conmemora la campana: "# BEATIFICACIÒ MÀRTIRS D'ALZIRA - 2001 #".
Terç (T) (2 cordons)
(06) "# SALVADOR # JOSEFINA # VICENTE # Mª PURIFICACION #"
(2 cordons)
(cenefa amb decoracions vegetals)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (marca de fàbrica) "Hnos. Portilla / # Abel Portilla # / me fecit / nº 43" (peixet)
(Creu amb palmes del martiri)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# BEATIFICACIÒ MÀRTIRS D'ALZIRA - 2001 #"
Peu (cenefa amb decoracions vegetals)
(cordó gruix)
Tocs actuals de campanes Vols automàtics
Truja Truja nova de fusta, instal.lada per ELECTRO-RECAMP
Estat actual Es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la Torre del Rellotge. Està instal·lada amb truja de fusta i motor de vol continu.
Mecanismes de toc (09) Motor de vol per impulsos.
Intervencions Va ser fosa en 2001 als tallers dels Hnos. Portilla de Gajano (Santander) amb motiu de la beatificació de quatre fills d'Alzira màrtirs el dia 11 de març de 2001 a la Plaça de Sant Pere del Vaticà. ELECTRORECAMP es va encarregar de la seua instal·lació i mecanització.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (29-06-2001)
 • SARRIÓ ANDRÉS, Pau (21-01-2014)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 27-05-2014
12 Fotos

De quarts major (B)

(Referència 3589)

Localització Torre del rellotge
Diàmetre 54
Altura del bronze 44
Vora 5
Pes aproximat 91
FonedorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Any fosa 1940
Descripció Al terç trobem el nom del rellotger que va instal·lar la maquinària del rellotge: "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA". Al mig està la marca de fàbrica: "VIUDA DE MURUA / VITORIA" i finalment al mig peu l'any de la campana: "AÑO 1940".
Terç (T) (2 cordons)
(06) "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA"
(2 cordons)
(garlanda motius vegetals)
Mig (M) (06) (marca de fàbrica) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
(garlanda vegetal)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "AÑO 1940"
(2 cordons)
Peu (3 cordons)
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Tocava els quarts
Tocs actuals de campanes Toca els Quarts
Truja Penjada d'una biga de ferro.
Estat anterior Comptava amb una maça per al toc de les hores a les 03.
Estat actual La campana es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la Torre del Rellotge. Penja d'una biga de ferro central i compta amb electromall per al toc de les hores.
Mecanismes de toc (09) electromall
Intervencions Fosa en 1940 als tallers de Viuda de Murua de Vitoria i instal·lada a la Torre del Rellotge per Jimenez Relojería de València. Segurament es van fer aquests treballs a càrrec de l'Ajuntament d'Alzira. Recentment ELECTRORECAMP ha instal·lat un electromall.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (26-10-2000)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (13-02-2014)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 12-06-2019
1 Fotos

Campana de les Hores (C)

(Referència 3590)

Localització Torre del rellotge
Diàmetre 65
Altura del bronze 52
Vora 6
Pes aproximat 159
FonedorMURUA, VIUDA DE (VITORIA)
Any fosa 1940
Descripció Al terç trobem el nom del rellotger que va instal·lar la maquinària del rellotge: "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA". Al mig està la marca de fàbrica: "VIUDA DE MURUA / VITORIA" i finalment al mig peu l'any de la campana: "AÑO 1940".
Terç (T) (2 cordons)
(06) "JIMENEZ RELOJEROS VALENCIA"
(2 cordons)
(garlanda motius vegetals)
Mig (M) (06) (marca de fàbrica) "VIUDA DE MURUA / VITORIA"
(garlanda vegetal)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "AÑO 1940"
(2 cordons)
Peu (3 cordons)
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Tocaba les hores.
Tocs actuals de campanes Toca les hores.
Truja Penjada d´una viga de ferro.
Estat anterior Comptava amb una maça per al toc de les hores a les 03.
Estat actual La campana es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la Torre del Rellotge. Penja d'una biga de ferro central i compta amb electromall per al toc de les hores.
Mecanismes de toc (09) electromall
Intervencions Fosa en 1940 als tallers de Viuda de Murua de Vitoria i instal·lada a la Torre del Rellotge per Jimenez Relojería de València. Segurament es van fer aquests treballs a càrrec de l'Ajuntament d'Alzira. Recentment ELECTRORECAMP ha instal·lat un electromall.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els manuals.
Notes
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 30-05-2014
2 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 16-06-2021
  Convertir a PDF