Parròquia de Sant Miquel Arcàngel - SALEM (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Sant Crist de Salem, Xicoteta (1)

(Referència 5893)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 35
Altura del bronze 35
Vora 4
Pes aproximat 25
Any fosa 1731
Descripció La campana té dos cordons al terç entre els quals trobem aquesta inscripció: "IHS✱MARIA✱IOSEPH✱S✱MIGVEL✱SOI✱DE✱EL✱S✱CRISTO✱DE✱SALEM". El text té les tres persones de la Sagrada Família, habituals a les campanes des del segle XVII i molt especialment entre les foses per campaners càntabres. Seguidament està el nom de Sant Miquel, titular del temple parroquial, i hi ha una inscripció al·lusiva al Crist de Salem. Al mig té dos creus de calvari, sent l'exterior és més gran. Entre aquesta hi ha una inscripció amb l'any de fosa: "✱AÑO + I 7 3 I✱". La campana és del mateix any i segurament autor que la Santa Bàrbera d'Alfarrasí, possiblement un campaner càntabre. Les dos campanes presenten doble creu, amb la interior més xicoteta, així com un perfil més allargat i pròxim a l'esquilonat.
Terç (T) (cordó)
"IHS✱MARIA✱IOSEPH✱S✱MIGVEL✱SOI✱DE✱EL✱S✱CRISTO✱DE✱SALEM"
(cordó)
Mig (M) (3 cordons)
(00) "✱AÑO" (Creu de calvari) "I 7 3 I✱"
(06) (creu de calvari)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta 2001 Técnica y Artesanía
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, possiblement de perfil tradicional valencià i segurament dotada amb accessoris per al toc manual.
Estat anterior Estava instal·lada a la mateixa finestra que té actualment amb truja de ferro de la foneria de Roses i mecanitzada amb electromall i motor de vol continu. La instal·lació no reproduïa les formes tradicionals de tocar ni afavoria la conservació de la campana. Estava mal orientada (creu cap a dins).
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impuls i electromall monofàsic
Intervencions Durant la dècada dels anys 60 del segle XX la foneria de Roses d'Atzeneta d'Albaida la va mecanitzar. La truja de fusta es canvià per altra de ferro i la dotaren amb motor de vol continu. L'any 2016 es va restaurar el conjunt. Amb la resta de campanes la baixaren de la torre per procedir als treballs fets per 2001 Técnica y Artesanía. La campana es netejà per fins i per fora i la truja la canviaren per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment va tornar al campanar i la mecanitzaren amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incloure-la en l’inventari Genera de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • TOMAS CALATANYUD; Vicent (16-05-2005)
 • MONTELL TORMO, Isaac [(1 cordo) / IHS * MARIA * IOSEPH * MIGVEL * SOI * EL * S * CRISTO * DE * SALEM / (1 cordo) / AÑO (Creu amb pedestal gran) 1831
  ] (28-10-2015)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica de la campana i actualització de la fitxa] (06-11-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 06-01-2021
22 Fotos

Sant Miquel; la Mitjana (2)

(Referència 5894)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 61
Altura del bronze 56
Vora 6,
Pes aproximat 131
Any fosa 1751
Descripció La campana té sis anses amb decoracions zoomorfes. Seguidament, al terç, presenta diversos cordons que s'agrupen de dos en dos. Entre ells està aquesta inscripció: "SANCTE✱MICHAEL✱ARCHANGELE✱DEFENDE ✱NOS✱IN✱PRAELIO✱". És una invocació en llatí a Sant Miquel Arcàngel que a finals del segle XIX quedaria integrada a l'oració que Lleó XIII va ordenar resar a la fi de les misses. En valencià seria: "SANT MIQUEL ARCÀNGEL DEFENSEU-NOS EN LA BATALLA". Al mig hi ha una creu de calvari, un Sant Miquel Arcàngel, la Immaculada Concepció i Santa Bàrbera. Al mig peu i peu també i han diversos cordons, tots ells agrupats de dos en dos. Baix de la creu està l'any de fosa, ubicat entre dos fragments de sanefa: "ANNO✱MDCCLI✱". En numeració aràbiga seria 1751.
Anses Anses amb decoracions zoomorfes.
Terç (T) (2 cordons)
(fragment de sanefa) "SANCTE✱MICHAEL✱ARCHANGELE✱DEFENDE ✱NOS✱IN✱PRAELIO✱"
(cordó)
(00) (estrela) (fragment de sanefa)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu de calvari recreuada)
(03) (Sant Miquel Arcàngel)
(07) (Immaculada Concepció)
(09) (Santa Bàrbera)
(2 cordons)
(2 cordons)
Mig peu (MP) (00) (fragment de sanefa) "ANNO✱MDCCLI✱" (fragment de sanefa)
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta 2001 Técnica y Artesanía
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, possiblement de perfil tradicional valencià i segurament dotada amb accessoris per al toc manual i una corda al batall.
Estat anterior L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impuls i electromall monofàsic
Intervencions Durant la dècada dels anys 60 del segle XX la foneria de Roses d'Atzeneta d'Albaida la va mecanitzar. La truja de fusta es canvià per altra de ferro i la dotaren amb motor de vol continu i electromall trifàsic. L'any 2016 es va restaurar el conjunt. Amb la resta de campanes la baixaren de la torre per procedir als treballs fets per 2001 Técnica y Artesanía. La campana es netejà per fins i per fora i la truja la canviaren per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment va tornar al campanar i la mecanitzaren amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incloure-la en l’inventari Genera de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • TOMAS CALATANYUD; Vicent (16-05-2005)
 • MONTELL TORMO, Isaac (28-10-2015)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica de la campana i actualització de la fitxa] (06-11-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 05-01-2021
22 Fotos

Maria Micaela (3)

(Referència 5895)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 76
Altura del bronze 65
Vora 7,5
Pes aproximat 254
FonedorROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)
Any fosa 1826
Descripció La campana té quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos, entre els quals està aquesta inscripció en espanyol: "✱ ✱ ✱ (flor)MARIA✱MICELA✱ANO✱DE✱I826 ✱ DOMINGO ROSES ME HIZO". Correctament seria: "MARIA MICAELA AÑO DE 1826 DOMINGO ROSES ME HIZO". En ella indica els noms de la campana, l'any de fosa i el nom de l'autor de la campana. Al mig té una creu de calvari entre dos elements decoratius vegetals, un crucifix, una custòdia i una imatge de Sant Domènec de Guzmán. Té tres cordons al mig peu i altres dos al peu.
Espatlla (H) (cordó)
Terç (T) (2 cordons)
"✱ ✱ ✱ (flor)MARIA✱MICELA✱ANO✱DE✱I826 ✱ DOMINGO ROSES ME HIZO"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu de calvari)
(03) (Crucifix)
(06) (Custòdia)
(09) (Sant Domènec de Guzmán)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Truja Fusta 2001 Técnica y Artesanía
Estat original Estava instal·lada amb truja de fusta, possiblement de perfil tradicional valencià i segurament dotada amb accessoris per al toc manual i una corda al batall.
Estat anterior Estava instal·lada a la mateixa finestra que té actualment amb truja de ferro de la foneria de Roses i mecanitzada amb electromall i motor de vol continu. La instal·lació no reproduïa les formes tradicionals de tocar ni afavoria la conservació de la campana.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. També disposa d'un batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impuls i electromall monofàsic
Intervencions Durant la dècada dels anys 60 del segle XX la foneria de Roses d'Atzeneta d'Albaida la va mecanitzar. La truja de fusta es canvià per altra de ferro i la dotaren amb motor de vol continu i electromall trifàsic. L'any 2016 es va restaurar el conjunt. Amb la resta de campanes la baixaren de la torre per procedir als treballs fets per 2001 Técnica y Artesanía. La campana es netejà per fins i per fora i la truja la canviaren per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment va tornar al campanar i la mecanitzaren amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incloure-la en l’inventari Genera de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • TOMAS CALATANYUD; Vicent (16-05-2005)
 • MONTELL TORMO, Isaac (28-10-2015)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica de la campana i actualització de la fitxa] (06-11-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 05-01-2021
19 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 26-09-2021
  Convertir a PDF